Przejdź do treści

WŁADZE DZIEKAŃSKIE

 • Dr hab. Bogumił SZMULIK, prof. uczelni, Dziekan Wydziału 
 • Dr hab. Marcin WIELEC, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału
 • Dr hab. Jacek JAWORSKI, prof. uczelni, Prodziekan Wydziału

PROFESORZY TYTULARNI

 • Prof. dr hab. Mirosław GRANAT 
 • Prof. dr hab. Elżbieta KARSKA
 • Prof. dr hab. Irena LIPOWICZ                                                                 
 • Prof. dr hab. Jarosław MAJEWSKI
 • Prof. dr hab. Marek MICHALSKI                      
 • Prof. dr hab. Cezary MIK                                       
 • Prof. dr hab. Grażyna SZPOR
 • Prof. dr hab. Anna TARWACKA
 • Prof. dr hab. Adam WIELOMSKI                

DOKTORZY HABILITOWANI

 • Dr hab. Jakub CZEPEK, prof. uczelni  
 • Dr hab. Dariusz FUCHS, prof. uczelni        
 • Dr hab. Monika GŁADOCH, prof. uczelni                                     
 • Dr hab. Sławomir GODEK, prof. uczelni                  
 • Dr hab. Dariusz GÓRA, prof. uczelni
 • Dr hab. Leszek GRANISZEWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Agnieszka GRYSZCZYŃSKA, prof. uczelni                   
 • Dr hab. Małgorzata JAŚKOWSKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Renata KAMIŃSKA, prof. uczelni              
 • Dr hab. Natalia KOHTAMÄKI, prof. uczelni              
 • Ks. dr hab. Mirosław KOSEK, prof. uczelni
 • Dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Łukasz KUŁAGA, prof. uczelni        
 • Dr hab. Elżbieta LOSKA, prof. uczelni   
 • Dr hab. Bartosz MAJCHRZAK, prof. uczelni       
 • Dr hab. Radosław MĘDRZYCKI, prof. uczelni                    
 • Dr hab. Elżbieta MORAWSKA, prof. uczelni              
 • Dr hab. Mariusz MUSZYŃSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Marta OSUCHOWSKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Agnieszka PISKORZ-RYŃ, prof. uczelni
 • Dr hab. Katarzyna ROSZEWSKA, prof. uczelni                 
 • Dr hab. Sebastian SIKORSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Aleksandra SYRYT, prof. uczelni
 • Dr hab. Maria SZCZEPANIEC, prof. uczelni  
 • Dr hab. Tomasz SZCZUROWSKI
 • Dr hab. Mariusz SZYRSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Marek ŚWIERCZYŃSKI, prof. uczelni
 • Ks. dr hab. Krzysztof WARCHAŁOWSKI, prof. uczelni
 • Dr hab. Martyna WILBRANDT-GOTOWICZ, prof. uczelni 
 • Dr hab. Piotr ZAPADKA, prof. uczelni
 • Dr hab. Łukasz ŻARNOWIEC, prof. uczelni

PRZEDSTAWICIELE MŁODSZYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

 • Mgr Mateusz  BADOWSKI
 • Dr Michał BĘDKOWSKI-KOZIOŁ
 • Dr Marcin BIAŁECKI                         
 • Dr Kamil CZAPLICKI                                           
 • Dr Justyna DĄBROWSKA                                          
 • Dr Łukasz GOŁĄB 
 • Dr Maciej HULICKI                                                                               
 • Dr Andrzej POGŁÓDEK
 • Dr Ewa SKIBIŃSKA
 • Dr Mariusz STANIK                                
 • Dr Maciej SZMIGIERO                                      
 • Dr Krzysztof ŚWITAŁA           

PRZEDSTAWICIEL PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI

 • Dr Beata ZBARACHEWICZ                                     

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW

 • Mgr Michał SZKARADEK

Zgodnie z § 19 ust. 4 uchwały Nr 127/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. doktoranci są reprezentowani w Radzie Wydziału w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

 • Mikołaj KOZDROWSKI
 • Adam MARCJANEK
 • Patrycja PŁATOS
 • Michał SERWIŃSKI
 • Wiktoria ZWOLIŃSKA