Przejdź do treści

KOMISJE WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI (kadencja 2020-2024)

Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. Dr hab. Bogusław Szmulik, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr Mariusz Szyrski, prof. uczelni – Zastępca Przewodniczącego
 3. Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni 
 4. Dr Przemysław Gawron
 5. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 6. Dr Maciej Hulicki
 7. Dr Szymon Pawłowski
 8. Dr hab. Aleksandra Syryt, prof. uczelni
 9. Dr Filip Manikowski – Sekretarz
 10. Tomasz Bojanowski – przedstawiciel studentów

Komisja ds. Dydaktyki

 1. Dr hab. Marcin Wielec, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Dr Mateusz Tchórzewski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Adam Wielomski
 4. Dr hab. Leszek Graniszewski, prof. uczelni
 5. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
 6. Dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni
 7. Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. uczelni 
 8. Dr Zbigniew Więckowski
 9. Dr Agnieszka Mikos-Sitek
 10. Dr Szymon Pawłowski
 11. Dr Maciej Hulicki
 12. Dr Janusz Wesserling
 13. Dr Marcin Rau – Sekretarz
 14. Julia Starybrat – przedstawiciel studentów

KOMISJE RADY DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE

Komisja ds. Oceny Pracowniczej

 1. Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Anna Tarwacka
 3. Ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni
 4. Dr hab. Maria Szczepaniec, prof. uczelni
 5. Dr Mateusz Tchórzewski

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

 1. Dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni – Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Cezary Mik
 3. Ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. uczelni
 4. Dr Kamil Czaplicki
 5. Dr Zbigniew Więckowski