Przejdź do treści
logo

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego zajmuje się poznawaniem i rozwiązywaniem problemów prawnych wymagających interdyscyplinarnego podejścia, zwłaszcza związanych  z innowacyjnymi technologiami, w tym informatyzacją wykonywania zadań publicznych. Zostało utworzone w 2002 r. przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od stycznia 2003 r. jest oficjalnie zarejestrowanym kołem naukowym UKSW. Działa przy Katedrze Prawa Informatycznego, kierowanej przez prof. UKSW dr hab. Grażynę Szpor. Opiekunem Koła jest dr Kamil Czaplicki.

W skład Zarządu Koła wchodzą:

Prezes: Mateusz Wnuk

Wiceprezes ds. organizacyjnych: Katarzyna Beśka

Wiceprezes ds. finansowych: Piotr Gieleciński

Misją organizacji jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i poszerzanie umiejętności jej członków, a także działania na rzecz społeczności akademickiej i współdziałanie z podmiotami publicznymi spoza uczelni. Studenci prowadzą badania naukowe, są autorami publikacji naukowych, współorganizują konferencje, seminaria, warsztaty, odczyty a także pracują nad różnego rodzaju projektami, które następnie mają szansę wziąć udział w konkursach. Ponadto koło uczestniczy w projektach realizowanych przez multidyscyplinarny think tank  (Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne), który zajmuje się problematyką modernizacji procesów informacyjnych i zastosowań informatyki, w tym bezpieczeństwa w Internecie.