Przejdź do treści

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko w procedurze prawnej”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW oraz Koło Naukowego Prawa Karnego Procesowego WPiA UKSW mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na III Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Dziecko w procedurach prawnych”, która odbędzie się 19 maja 2023 r. na terenie Kampusu Uniwersyteckiego UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Celem konferencji jest przedstawienie roli dziecka w procedurach oraz ujawnienie szans i zagrożeń związanych z jego uczestnictwem w postępowaniu. Ważnym aspektem jest również sformułowanie wniosków de lege ferenda.


Dziecko jest szczególnym podmiotem znajdującym się pod opieką i ochroną państwa, co podkreśla ustrojodawca w art. 72 Konstytucji RP.  Dziecko w toku procesu może pojawić się w różnych rolach – pokrzywdzonego, sprawcy, świadka czy uczestnika postępowania. Nie wyczerpuje to sytuacji, kiedy dziecko może uczestniczyć w postępowaniu. Prawodawca zauważył, że ze względu na specyficzne uwarunkowania, należy zmodyfikować procedury do potrzeb dzieci, tak by spotkanie z wymiarem sprawiedliwości wiązało się z jak najmniejszym kosztem. W procedurze karnej mamy do czynienia z przyjaznym trybem przesłuchania, natomiast w cywilnej z wysłuchaniem dziecka poza sala sądową. Prawo administracyjne również nie wyklucza uczestnictwa dziecka w procedurze.

Często to głos dziecka jest niezwykle istotny i decydujący dla rozstrzygnięcia, dlatego jego udział ma zasadnicze znaczenie dla poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Szczególną uwagę w tej edycji konferencji pragniemy zwrócić na pozycję nieletniego i pokrzywdzonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która weszła w życie 1 września 2022 r., po 40 latach obowiązywania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


W celu zgłoszenia chęci wygłoszenia referatu prosimy o wypełnienie formularza oraz dołączenie do niego abstraktu liczącego max. 1500 znaków (liczonych bez spacji) i przesłanie go w nieprzekraczalnym terminie tj. 5.05.2023 r. godz. 23:59.

Przewidujemy możliwość wygłoszenia referatu we współautorstwie.

Zgłoszenia: https://forms.gle/bnmkKxM62ND7hoTy5

Uczestnictwo czynne i bierne będzie potwierdzone zaświadczeniem.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres uksw.knpk@gmail.com lub knpkp.wpia.uksw@gmail.com.

Serdecznie zapraszamy!

18 maja 2023