Przejdź do treści

XII Forum Prawa Spółek z udziałem pracowników WPiA UKSW

19 maja 2023 r. pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW: prof. dr. hab. Marek Michalski, dr Justyna Dąbrowska oraz dr Tomasz Szczurowski wzięli udział w XII Forum Prawa Spółek organizowanym przez WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Na zaproszenie Pana prof. dr hab. Wojciecha Katnera, Pan prof. dr hab. Marek Michalski wygłosił wykład nt. Dezaktualizacji klasycznego modelu nadzoru, czyli o prawie w społeczeństwie globalnego ryzyka, w którym zaprezentował propozycję krytycznego spojrzenia na nowelizację KSH z 9 lutego 2022 r. z perspektywy teorii i filozofii społecznej, sięgając do koncepcji społeczeństwa globalnego ryzyka U. Beck, oraz działania komunikacyjnego J. Hebermasa.

20 maja 2023