Przejdź do treści

Nowa publiakcja prof. ucz. dr hab. Sebastiana Sikorskiego – Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2023 r. 

Okładka Komentarza

Podstawowa opieka zdrowotna odgrywa zasadniczą rolę w systemie opieki zdrowotnej, ponieważ ma na celu zapewnienie kompleksowej i integralnej oceny potrzeb pacjenta, jak również zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej, a co za tym idzie sprawowanie holistycznej opieki nad pacjentem. Publikacja wyjaśnia regulacje ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz zasady udzielania należnych świadczeń, które koncentrują się wokół pojęcia opieki koordynowanej, czyli współpracy lekarza POZ z lekarzami specjalistami, pielęgniarką i dietetykiem.

Komentarz nabiera szczególnej aktualności ze względu na to, że wprowadzenie opieki koordynowanej w polskiej ochronie zdrowia należy do jednej z największych zmian systemowych, która de facto jest wciąż wdrażana.  Książka przeznaczona jest dla praktyków, m.in. sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników organów administracji publicznej oraz organów kontroli. Może zainteresować też pracowników naukowych i studentów prawa, administracji, zarządzania, zdrowia publicznego czy medycyny.

Więcej informacji o publikacji na stronie Wydawnictwa.

10 września 2023