Przejdź do treści

Dzień Organizacyjny dla studentów I. roku studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji

Zapraszamy Studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Prawa i Administracji na Dzień Organizacyjny w dniu 27 września 2023 r.  w Auli Schumana bud. 21 ul. Wóycickiego 1/3 

Dotyczy Studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Prawa i Administracji, studia stacjonarne na kierunkach: 

Administracja – I i II stopnia  

Stosunki i prawo międzynarodowe – I i II stopnia 

Prawo – jednolite magisterskie  

Człowiek w cyberprzestrzeni – I stopnia   

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej – II stopnia 

Harmonogram Dnia Organizacyjnego: 27 września 2023 roku  

  •  godzina 10.00 Spotkanie z Władzami Wydziału Prawa i Administracji UKSW
  •  godzina 10.30 Spotkanie: Biuro Karier, Duszpasterstwo Akademickie, CWS, Samorząd Studencki UKSW, NZS
  •  Samorząd Studencki UKSW: Szkolenie z praw i obowiązków studenta

Szkolenie BHP 

Uzyskanie zaliczenia ze szkolenia w zakresie BHP jest wymagane przy rozliczeniu I roku studiów. Szkolenie w zakresie bhp dla Studentów rozpoczynających naukę zostanie udostępnione w formie zdalnej po 15.10.2023 r. za pośrednictwem systemu USOS

Zachęcamy do udziału w Dniu Organizacyjnym wszystkich Studentów rozpoczynających naukę na Wydziale Prawa i Administracji. 

13 września 2023