Przejdź do treści

TERMINY REJESTRACJI WPiA UKSW NA ZAJĘCIA SEMESTRU ZIMOWEGO 2023/2024 

STUDIA STACJONARNE  
kierunek rozpoczęcie zakończenie 
Administracja I stopnia 28.09.2023 r. godz. 9.00 22.10.2023 r. godz. 23:59 
Administracja II stopnia 28.09.2023 r., godz. 9:00 22.10.2023 r. godz. 23:59 
Człowiek w cyberprzestrzeni  I stopnia  28.09.2023 r., godz. 11:00  22.10.2023 r. godz. 23:59 
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopnia  28.09.2022 r., godz. 11:00  22.10.2023 r. godz. 23:59 
Prawo  29.09.2023 r. I i II rok – godz. 9:00 
III rok – godz. 11:00 
IV rok – godz. 12:00 seminaria 
IV – godz. 13:00 V rok i wykłady monograficzne – godz. 15:00 
22.10.2023 r. godz. 23:59 
Stosunki i prawo międzynarodowe I st. 28.09.2023 r., godz. 13.00 21.10.2023 r. godz. 23:59 
Stosunki i prawo międzynarodowe II st. 28.09.2023 r., godz. 13:00 21.10.2023 r. godz. 23:59 
Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane na studia stacjonarne w semestrze zimowym 2023/24 potrwa od 21.09.2023 do 15.10.2023  
STUDIA NIESTACJONARNE 
kierunek rozpoczęcie zakończenie 
Administracja I stopnia 03.10.2023 r., godz. 9:00 31.10.2023 r. godz. 23:59  
Administracja II stopnia 03.10.2023 r., godz. 9:00 31.10.2023 r. godz. 23:59 
Prawo 03.10.2023 r., godz.11:00 31.10.2023 r. godz. 23:59 
18 września 2023