Przejdź do treści

Termin końcowy przedłożenia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. przeprowadzanych przez Radę Dyscypliny Nauki Prawne UKSW