Przejdź do treści

Ocena okresowa pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2022-2023

Szanowni Sekretarze Katedr WPiA UKSW,

uprzejmie informujemy, że w zakładce „Ocena pracownicza” zostały zamieszczone wzory dokumentów obowiązujących podczas tegorocznej oceny pracowniczej.

Termin składania dokumentów upływa 20 lutego 2024.

20 stycznia 2024