Przejdź do treści

Nowa publikacja w Katedrze Postępowania Karnego

Uprzejmie informujemy, że w ramach Katedry Postępowania Karnego ukazała się nowa publikacja autorstwa mgr. Tomasza Bojanowskiego.

Monografia naukowa pt. „Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej. Tom II” została wydana nakładem Wydawnictwa Episteme (80 pkt zgodnie z wykazem wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Ministerstwa Edukacji i Nauki). W publikacji udział wzięli zarówno praktycy, jak i teoretycy prawa, którzy zajmują się tematem społecznej kontroli administracji publicznej w ujęciu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.

Opracowanie Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej jest dziełem zbiorczym dziewięciu autorów. Każdy z nich posiada inne doświadczenia, wiedzę oraz na co dzień styka się z inną tematyką. Jednak każdemu z nich przyświeca działalność na rzecz „dobrej administracji”, co można uznać za punkt wspólny wszystkich rozdziałów monografii.

Z recenzji dr. Marcina Rau (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):

„Monografia „Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej” podejmuje temat o znaczącej wadze dla współczesnej nauki prawa administracyjnego. Oryginalność pracy jest zróżnicowana w zależności od rozdziału. Szczególnie oryginalne i innowacyjne są rozdziały dotyczące zastosowania sztucznej inteligencji w otwartych instytucjach publicznych oraz uprawnień studentów w zakresie niewłaściwych postaw nauczycieli akademickich na uczelniach wyższych.”

Z recenzji dr. Artura Trubalskiego (Uniwersytet Rzeszowski):

„Tematyka monografii wykazuje duże znaczenie teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne. Aspekt społecznej kontroli administracji publicznej stanowi bez wątpienia potrzebne uzupełnienie pozostałych mechanizmów prawnych związanych z szeroko pojętą kontrolą, czy nawet nadzorem nad działalnością organów administracji publicznej. Kontrola społeczna często dotyczy bowiem obszarów, czy też aspektów, które mogły nie zostać objęte klasycznymi mechanizmami kontroli.”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią monografii.

Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicznej – Tom II – https://administracjapodkontrola.pl/wp-content/uploads/2023/12/17_Bojanowski_PrawneAspekty_t2_DRUK.pdf

07 lutego 2024