Przejdź do treści

Możliwość uczestniczenia w zajęciach w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego dla studentów II – V roku

Szanowni Państwo,

Celem IV edycji Szkoły Prawa Niemieckiego jest poszerzenie oferty dydaktycznej Wydziału o zajęcia oferujące pogłębioną wiedzę z zakresu prawa państw obcych. Grupą docelową tej oferty dydaktycznej są studenci Prawa, Administracji oraz Stosunków i Prawa Międzynarodowego.

Studenci UKSW nie wnoszą opłat za udział w Szkole.

W ramach zajęć zostaną przeprowadzone trzy bloki tematyczne: ·        

I – państwo (20 h), ·        

II – jednostka (20 h), ·        

III – gospodarka (20 h).

W ramach Szkoły zostanie przeprowadzonych 60 godz. wykładów.

Zajęcia miałby się odbyć w trzech zjazdach (środa-piątek) w marcu, kwietniu i maju.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie minimum 1 roku studiów oraz znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1.

Szczegóły dotyczące Szkoły Prawa Niemieckiego:

Dr Szymon Pawłowski, Kierownik kierunku Stosunki Międzynarodowe s.pawlowski@uksw.edu.pl

09 lutego 2024