Przejdź do treści

Wizyta członków Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW w Senacie RP

Członkowie Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW wraz z opiekunką Koła, dr Katarzyną Grzelak-Bach, w dniu 7 lutego 2024 r. uczestniczyli w wizycie w Senacie RP. Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka i Praworządności, której przewodniczy Pan Senator Marcin Karpiński, członkowie mogli przysłuchiwać się rozpatrzeniu „Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2022 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.”, które przedstawiła Pani Ministra do spraw Równości – Katarzyna Kotula. Po merytorycznej dyskusji oraz serii pytań skupiającej się na tematyce celów i przeznaczenia budżetu państwa na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz problematyce wpływu pandemii na liczbę zgłoszeń przestępstw dotyczących przemocy w rodzinie, członkowie Koła mieli możliwość uczestnictwa w analizie „Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2022 r” dokonanej przez Pana Posła Władysława Bartoszewskiego. 

Po posiedzeniach Komisji, członkowie zagłębili się w architektoniczne szczegóły samego budynku Senatu, dowiedzieli się o uprawnieniach stosowanych podczas obrad nad nowymi aktami prawnymi, a także mieli okazję, dzięki Pani Sekretarz Komisji Elżbiety Owczarek, poznać niektórych Senatorów XI kadencji.  

Wizyta była dla członków Koła niezwykle wartościowa, ponieważ była źródłem cennych doświadczeń i inspiracji.

Galeria zdjęć z wizyty


13 lutego 2024