Studia na WPiA

UTWORZENIE WPiA UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) jest uczelnią publiczną. Utworzony został w 1999 r. Wydział Prawa i Administracji (WPiA) jest jednym z dziesięciu wydziałów UKSW.

Na Wydziale zatrudnionych jest ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych zorganizowanych w 21 Katedrach.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA NA WPiA UKSW

W pracy naukowej i dydaktycznej kierujemy się refleksją nad integralnym dziedzictwem ludzkiej wiedzy, a także wiernością prawdzie oraz inspiracją chrześcijańską. Prowadzimy badania nad istotą i działaniem prawa w różnych jego dziedzinach, nad rolą i zadaniami wspołczesnej administracji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym oraz nad międzynarodowymi stosunkami, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i USA. Na szeroką skalę podejmujemy w szczególności badania nad europejskimi aspektami dziedzin prawa krajowego i badania nad Unią Europejską jako taką.

STUDIA NA WPiA UKSW

 

      

Oferujemy wykształcenie wyższe magisterskie na pięciu kierunkach studiów:
 

ADMINISTRACJA

 • studia I stopnia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym,
 • studia II stopnia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym:

CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI

 • studia I stopnia w trybie stacjonarnym

BEZPIECZEŃSTWO W GOSPODARCE CYFROWEJ

 • studia II stopnia w trybie stacjonarnym

PRAWO

 •  jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • studia I stopnia w trybie stacjonarnym

STOSUNKI I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 • studia I stopnia w trybie stacjonarnym
 • studia II stopnia  w trybie stacjonarnym

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział prowadzi studia doktoranckie w zakresie prawa. 


WPiA posiada w swojej ofercie także studia podyplomowe, na które zapraszamy wszystkie osoby posiadające tytuł zarówno magistra, jak i licencjata.

Na Wydziale funkcjonują również:

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
  Informacja o ciasteczkach