Struktura Instytutu Nauk Prawnych

Struktura WPiA na podstawie Zarządzenia Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

1. Instytut Nauk Prawnych

1.1. Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce

1.1.1. Zakład Historii Ustroju i Prawa w Polsce

1.1.2. Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa

1.2. Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska

1.3. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

1.4 Katedra Postępowania Administracyjnego

1.5. Katedra Postępowania Cywilnego

1.6. Katedra Postępowania Karnego

1.7. Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego

1.8. Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

1.9. Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej

1.10. Katedra Prawa Finansowego

1.11. Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej

1.11.1. Zakład Prawa Gospodarczego Prywatnego

1.11.2. Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

1.11.3. Zakład Gospodarki Cyfrowej

1.12. Katedra Prawa Informatycznego

1.13. Katedra Prawa Karnego

1.14. Katedra Prawa Konstytucyjnego

1.15. Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych

1.16. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

1.17. Katedra Prawa Pracy

1.18. Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich

1.19. Katedra Prawa Rzymskiego

1.20. Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego

1.21. Katedra Teorii i Filozofii Prawa


Kierownicy i sekretarze Katedr WPiA

 

Nazwa Katedry Kierownik Katedry Sekretarz Katedry
Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni dr Magdalena Wilczek-Karczewska
Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. uczelni dr Michał Kilmaszewski      
Katedra Postępowania Adminstracyjnego dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, prof. uczelni dr Konrad Łuczak
Katedra Postępowania Cywilnego p.o. dr Marcin Białecki mgr Elżbieta Szczepanowska
Katedra Postępowania Karnego dr hab. Marcin Wielec, prof. uczelni dr hab. Marcin Wielec, prof. uczelni
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego prof. dr hab. Irena Lipowicz mgr Karolina Chról
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego prof. dr hab. Jadwiga Pazdan dr Zbigniew Więckowski
Katedra Prawa Finansowego dr hab. Piotr Zapadka, prof. uczelni dr Robert Oktaba
Katedra Prawa Informatycznego prof. dr hab. Grażyna Szpor mgr Konrad Radomiński
Katedra Prawa Karnego prof. dr hab. Jarosław Majewski dr Piotr Dariusz Zakrzewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego prof. dr hab. Mirosław Granat dr Ewelina Gierach
Katedra Prawa Pracy dr hab. Monika Gładoch, prof. uczelni dr Anna Reda-Ciszewska
Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich ks. dr hab.Mirosław Kosek, prof. uczelni dr Jerzy Słyk
Katedra Prawa Rzymskiego prof. dr hab. Anna Tarwacka dr hab. Elżbieta Loska, prof. uczelni
Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej prof. dr hab. Marek Michalski dr Tomasz Szczurowski
Katedra Teorii i Filozofii Prawa dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni mgr Natalia Dzięcielska
Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego dr hab. Elżbieta Karska, prof. uczelni mgr Katarzyna Gałka
Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej dr hab. Mariusz Muszyński, prof. uczelni dr Katarzyna Cichos
Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych dr hab. Bogumił Szmulik, prof. uczelni dr Andrzej Pogłódek
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego prof. dr hab. Cezary Mik mgr Agnieszka Wicha
Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni dr hab. Marta Osuchowska, prof. uczelni

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach