Struktura Instytutu Nauk Prawnych

Struktura WPiA na podstawie Zarządzenia Nr 65/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

1. Instytut Nauk Prawnych

1.1. Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce

1.1.1. Zakład Historii Ustroju i Prawa w Polsce

1.1.2. Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa

1.2. Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska

1.3. Katedra Postępowania Administracyjnego

1.4. Katedra Postępowania Cywilnego

1.5. Katedra Postępowania Karnego

1.6. Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego

1.7. Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego

1.8. Katedra Prawa Finansowego

1.9. Katedra Prawa Informatycznego

1.10. Katedra Prawa Karnego

1.11. Katedra Prawa Konstytucyjnego

1.12. Katedra Prawa Pracy

1.13. Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich

1.14. Katedra Prawa Rzymskiego

1.15. Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej

1.15.1. Zakład Prawa Gospodarczego Prywatnego

1.15.2. Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego

1.15.3. Zakład Gospodarki Cyfrowej

1.16. Katedra Teorii i Filozofii Prawa

1.17. Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego

1.18. Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej

1.19. Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych

1.20. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

1.21. Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego

 

 

Kierownicy i sekretarze Katedr WPiA

 

Nazwa Katerdy Kierownik Katedry Sekretarz Katedry
Katedra Historii Ustroju i Prawa w Polsce   dr Magdalena Wilczek-Karczewska
Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska   dr Michał Kilmaszewski      
Katedra Postępowania Adminstracyjnego                         dr Jacek Jaworski
Katedra Postępowania Cywilnego p.o. dr Marcin Białecki mgr Elżbieta Szczepanowska
Katedra Postępowania Karnego   dr hab. Marcin Wielec
Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego   dr Sebastian Sikorski
Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego   dr Zbigniew Więckowski
Katedra Prawa Finansowego   dr Robert Oktaba
Katedra Prawa Informatycznego   mgr Konrad Radomiński
Katedra Prawa Karnego   dr Piotr Dariusz Zakrzewski
Katedra Prawa Konstytucyjnego   dr Ewelina Gierach
Katedra Prawa Pracy   dr Anna Reda-Ciszewska
Katedra Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich   dr Jerzy Słyk
Katedra Prawa Rzymskiego   dr hab. Elżbieta Loska
Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej   dr Tomasz Szczurowski
Katedra Teorii i Filozofii Prawa   dr Piotr Burczaniuk
Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego   mgr Katarzyna Gałka
Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej   dr Katarzyna Cichos
Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych   dr Andrzej Pogłódek
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego   dr Łukasz Kułaga
Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego   dr Marta Osuchowska

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach