Przejdź do treści

Katedra zorganizowała następujące konferencje i seminaria naukowe:

1. Konferencja polsko-francuska na temat „Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski”, zorganizowana we współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, Warszawa 21-22 październik 2005 r.

2. XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego na temat „Zagadnienia prawa parlamentarnego”, Serock 1-3 czerwca 2006 r.

3. Konferencja polsko-francuska na temat „50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i polskiego”, Warszawa 24-25 października 2008 r.

4. Konferencja naukowa „Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego”, Warszawa, 17 listopada 2017 r.

5. Konferencja naukowa „Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, Warszawa, 22 listopada 2018 r.

Seminarium zatytułowane „Drugi Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego” odbyło się 22 listopada 2018 r. w Auli im. Roberta Schumana, na terenie młocińskiego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób reprezentujących środowiska konstytucjonalistów oraz teoretyków i filozofów prawa z różnych polskich ośrodków naukowych.

Wyniki badań zaprezentowanych podczas spotkania naukowego zostały opublikowane w opracowaniu „Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka. Tom II” pod redakcją M. Granata, wydanym przez Wydawnictwo Naukowe UKSW w 2019 r.

6. Konferencja naukowa „Trzeci Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, Warszawa, 22 listopada 2019 r.

II Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego, zatytułowany „Konstytucjonalizm w XXI wieku a sądowa kontrola konstytucyjności prawa”, odbył się 22 listopada (piątek) w sali nr 201, bud. nr 23 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (kampus Młociny). W seminarium wzięło udział ok. 60 osób, głównie specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa, reprezentujących wiele polskich ośrodków akademickich.

Wyniki badań zaprezentowanych podczas III Okrągłego Stołu zostaną zaprezentowane w monografii zbiorowej, której wydanie planowane jest na trzeci kwartał 2020 r.

7. Konferencja naukowa „Czwarty Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego”, 27 listopada 2020 r.

IV Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego odbył się 27 listopada 2020 r. w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams. Tematyka spotkania naukowego poświęcona została aktualnym problemom ustrojowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki stanów nadzwyczajnych.

Wyniki badań przedstawionych podczas seminarium zostaną zaprezentowane w kolejnym (IV) tomie opracowania „Sądownictwo konstytucyjne. Teoria i praktyka”.

8. Międzynarodowa konferencja naukowa „Fifth Round Table of Constitutional Judiciary”, 26 listopada 2021 r.

V Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego odbył się 26 listopada 2021 r. w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams. Tematyka spotkania naukowego poświęcona była problemowi kontroli konstytucyjności prawa w sytuacji, gdy sąd konstytucyjny nie istnieje, bądź gdy formalnie funkcjonuje, lecz jego pozycja ustrojowa została osłabiona. Podczas obrad przedstawiono cząstkowe wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach naszego grantu badawczego.

Obrady prowadzone były w języku angielskim.