Przejdź do treści

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym pod tytułem Aktualne problemy pracy tymczasowej po dwudziestu latach obowiązywania ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych organizowanym przez Katedrę Prawa Pracy UKSW.

Seminarium odbędzie się stacjonarnie w dniu 11 kwietnia 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 bud. 17 w sali Rady Wydziału.

Godz. 10-10.15. Przywitanie gości i rozpoczęcie seminarium

Moderowanie i wprowadzenie: Dr hab. Prof. UŁ, Mirosław Włodarczyk, , (UŁ)

10.15.-10.30 Dr hab. Prof. UŁ, Dariusz Makowski, Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – ocena po 20 latach obowiązywania (UŁ)

10.30-10.45. Dr hab. Prof. UKSW,  Monika Gładoch, Outsouring a praca tymczasowa (UKSW)

10.45.-11.00. doc. JUDr. Peter Varga PhD. Implementacja dyrektywy dotyczącej pracy tymczasowej w słowackim prawie pracy (Uniwersytet w Trnawie)

11.00-11.20 przerwa kawowa

11.20.-11.35. Dr Jakub Szmit, Pracownicy tymczasowi a wolność związkowa (UG)

11.35.-11.50. Dr Paweł Czarnecki, Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych (UKSW)

11.50 -12.05. Dr hab. Prof. UEK, Małgorzata Mędrala, Zasada zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych przez pracodawców w stosunku do pracowników tymczasowych (UEK)

12.05.-12.20 Dr Anna Reda-Ciszewska, Granice i dopuszczalność zakazów i ograniczeń korzystania z pracy tymczasowej (UKSW)

12.20-13.00 Dyskusja

13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie

Udział w seminarium jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na adres mailowy a.reda@uksw.edu.pl do dnia 10 kwietnia 2024 r.