Przejdź do treści

W Katedrze zatrudnione są trzy osoby: dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni (Kierownik Katedry), dr Magdalena Wilczek-Karczewska (adiunkt) i Przemysław Gawron (adiunkt). W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów kursowych: Historia ustroju i prawa w Polsce; Powszechna historia państwa i prawa (dla kierunku Prawo) oraz Historia administracji od 1764 r. (dla kierunku Administracja). Oprócz tego odbywają się wykłady monograficzne oraz seminaria.

Dane kontaktowe pracowników katedry:

dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni
s.godek@uksw.edu.pl

dr Magdalena Wilczek-Karczewska
m.wilczek.karczewska@uksw.edu.pl

dr Przemysław Gawron
p.gawron@uksw.edu.pl

Pełnione funkcje organizacyjne: 

dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni

  • Członek Komisji Kwalifikacyjnej do Szkoły Doktorskiej (rekrutacja na rok akademicki 2021/2022)

dr Magdalena Wilczek-Karczewska

  • Sekretarz Katedry
  • Pełnomocnik Dziekana WPiA UKSW – Koordynator ds. Programu Erasmus+ dla kierunków: Administracja, Człowiek w Cyberprzestrzeni, Bezpieczeństwo w Gospodarce Cyfrowej
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Prawa i Administracji

dr Przemysław Gawron

  • Importer Publikacji (pomocniczy)
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia