Przejdź do treści

Katedra Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej jest aktywna tak pod względem naukowym, jak i dydaktycznym. Pracownicy Katedry w roku akademickim 2023/24 prowadzą badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego publicznego, prawa upadłościowego, prawa restrukturyzacyjnego. 

Pracownicy Katedry są aktywni również zawodowo. Wykonują zawód radcy prawnego, adwokata, sędziego. Połączenie wiedzy z doświadczeniem zawodowym pozwala nam na prowadzenie aktywnych zajęć, w oparciu o rzeczywiste stany faktyczne, zachęcając studentów do myślenia.

Kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej jest prof. dr hab. Marek Michalski.

W Katedrze  w roku akademickim 2023/24 zatrudnieni są również:

  • dr hab. Beata Gessel
  • dr Justyna Dąbrowska
  • dr Aleksandra Gawrysiak – Zabłocka
  • dr Ewa Skibińska
  • dr Maciej Hulicki
  • dr Michał Będkowski-Kozioł 
  • dr Mariusz Stanik
  • dr hab. Tomasz Szczurowski – sekretarz Katedry
  • dr Łukasz Gołąb