Przejdź do treści

Katedra Prawa Finansowego i Ekonomii WPiA UKSW skupia pracowników naukowych i dydaktycznych, których zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej cyrkulacji zasobów pieniężnych w gospodarce. 

Są to zarówno prawnicy, jak i ekonomiści.

Przywołana cyrkulacja kapitału badana jest w szczególności z punktu widzenia zasad gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych (prawo finansowe), istniejących obciążeń publicznoprawnych (prawo podatkowe i prawo celne), mechanizmów transferu zasobów pienieżnych (prawo bankowe i prawo dewizowe), jak i reguł obrotu instrumentami finansowymi na współczesnym rynku finansowym.

Nadto, istotną wartością prac Katedry jest jest interdyscyplinarność, którą zapewniają ekonomiści, ukazując cyrkulację środków pieniężnych w ujęciu miko- oraz makro- ekonomicznym.

Katedrę tworzą bardzo sympatyczni, pełni pasji i energii naukowcy, co powoduje, iż wykładane przedmioty należą do najbardziej lubianych przez Studentów WPiA UKSW.