Przejdź do treści

Pracownicy:

dr hab. Małgorzata Jaśkowska, prof. uczelni

– sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku

– ORCID: 0000-0002-2696-7733

– e-mail: m.jaskowska@uksw.edu.pl

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej: 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b07b/current

Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego

dr hab. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, prof. uczelni

– ORCID: 0000-0003-1527-0305

– e-mail: m.gotowicz@uksw.edu.pl

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b240/current

dr hab. Jacek Jaworski, prof. uczelni

– ORCID: 000-0001-9557-6923

– e-mail: j.jaworski@uksw.edu.pl

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b07d/current

dr Konrad Łuczak

– adiunkt

– sekretarz katedry

– ORCID: 0000-0002-3631-8390

– e-mail: k.luczak@uksw.edu.pl

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b4878c28a04739b105/current

dr Dagmara Gut

– asystentka

– ORCID: 0000-0003-2761-4486

– e-mail: d.gut@uksw.edu.pl

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej:

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/602f86799543c7410626f593/current