Przejdź do treści

Katedra Prawa Konstytucyjnego prowadzi badania w zakresie polskiego prawa konstytucyjnego, uwzględniając również aktualne zagadnienia analizowane przez przedstawicieli doktryny z innych państw, a także kształtujące się międzynarodowe standardy w zakresie nauki prawa konstytucyjnego. Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w życiu Wydziału i Uczelni poprzez badania i pracę naukową, jak również wykonywanie obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują w szczególności zagadnienia związane z sądownictwem konstytucyjnym w Polsce i Europie, prawem wyborczym i parlamentarnym, problematyką źródeł prawa, prawem o partiach politycznych, konstytucyjnym statusem jednostki w RP, międzynarodową ochroną praw człowieka, a także podstawowymi teoretycznymi aspektami nauki prawa konstytucyjnego (choćby problematyką wykładni konstytucji czy kwestii tzw. tożsamości konstytucyjnej).

W ramach działalności naukowej Katedra zorganizowała w przeszłości seminaria i konferencje, w tym XLVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock 1-3 czerwiec 2006 r. oraz „Pierwszy Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego”, Warszawa, 17 listopada 2017 r. Szczegółowy wykaz znajduje się na podstronie Konferencje i seminaria.

Pod opieką naukową pracowników Katedry aktywnie działa Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego. W ramach pracy dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z prawa konstytucyjnego, teorii legislacji, a także legislacji administracyjnej. Wykonują oni ponadto na rzecz Wydziału obowiązki o charakterze organizacyjnym.