Przejdź do treści

1. Skład osobowy:

Kierownik Katedry

 • prof. dr hab. Cezary Mik nr ORCID 0000-0002-6758-1909

Pracownicy samodzielni

 • dr hab. Łukasz Kułaga, prof. UKSW nr ORCID 0000-0003-0784-8293

Adiunkci

 • dr Marek Rzotkiewicz (sekretarz Katedry), nr ORCID  0000-0001-8428-7966
 • dr Marek Jaśkowski, nr ORCID 0000-0001-8428-7966
 • dr Krzysztof Masło, nr ORCID 0000-0002-9085-3589
 • dr Radosław Kołatek, nr ORCID 0000-0002-2910-4220
 • dr Konrad Czech, nr ORCID 0000-0002-4854-3675 (urlop)

Asystenci

 • mgr Agnieszka Wicha, nr ORCID 0000-0002-6499-3393

2. Zakres badań naukowych (specjalizacja naukowa) Katedry

 • teoria źródeł norm i zobowiązań w prawie międzynarodowym;
 • rola prawa międzynarodowego w stosunkach międzynarodowych;
 • państwo i prawo a procesy internacjonalizacji, integracji i globalizacji;
 • międzynarodowe prawo inwestycyjne;
 • prawo międzynarodowe a prawo UE;
 • prawo dotyczące działania zewnętrznego UE;
 • porządek prawny Unii Europejskiej;
 • przestrzeń cyfrowa a prawo międzynarodowe i prawo UE;
 • polskie i porównawcze prawo stosunków międzynarodowych;
 1. Działalność naukowo-badawcza Katedry

3. Konferencje naukowe organizowane przez Katedrę:

W październiku 2022 r. prof. dr hab. Cezary Mik, jako członek delegacji polskiej, wziął udział w posiedzeniu VI Komitetu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W szczególności prof. dr hab. Cezary Mik przedstawił stanowisko RP do wybranych rozdziałów raportu Komisji Prawa Międzynarodowego z 2022 r. 

W dniu 21 stycznia 2021 r. online odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym” zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Program konferencji jest dost. tutaj: program-15.01.2021-aktualizacja.pdf (ios.edu.pl)

W dniach 18-19 września 2019 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt. „Prawo międzynarodowe i prawo UE a przestrzeń cyfrowa”.

W dniach 29-30 października 2018 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa  „Wpływ zmian klimatu na prawo międzynarodowe i prawo UE” zorganizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UKSW oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB). Wystąpienia konferencyjne są dostępne na stronie internetowej http://www.youtube.com  (do wyszukiwarki należy wpisać tytuł konferencji).

W dniach 7-8 grudnia 2017 r. odbyła się w Warszawie współorganizowana przez KPMiE UKSW ogólnopolska konferencja naukowa „Wpływ kryzysu finansowego i kryzysu migracyjno-uchodźczego na Unię Europejską i jej państwa członkowskie”.

W dniach 11-12 września 2015 r. w Zaborku odbyło się wyjazdowe seminarium doktorsko-habilitacyjne prof. dr hab. Cezarego Mika nt. „Polskie prawo dotyczące stosunków międzynarodowych”.

W dniach 8-9 czerwca2015 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Legalizm w systemie prawa międzynarodowego”. 

W dniach 5-7 września 2013 r. odbyła się konferencja „Arbitraż w prawie międzynarodowym” – zjazd katedr prawa międzynarodowego w Zegrzu k/Warszawy. 

Czasopisma naukowe:

Prof. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, jest redaktorem naczelnym Kwartalnika Prawa Publicznego wydawanego przez WPiA UKSW – Kwartalnik Prawa Publicznego (uksw.edu.pl)

Od 2011 r. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego wydaje Polish Review of International and European Law  czasopismo w języku angielskim poświęcone problematyce prawa międzynarodowego oraz prawa UE. Aktualnie pismo ma status półrocznika Polish Review of International and European Law (uksw.edu.pl) .