Przejdź do treści

Kierownikiem Katedry Prawa Pracy jest dr hab. Monika Gładoch, prof. uczelni.

Pracownicy Katedry prowadzą badania w zakresie szeroko rozumianego prawa zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych oraz polityki społecznej. Tych dziedzin dotyczą też przypisane Katedrze obowiązki dydaktyczne.

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych oraz przedsięwzięciach badawczych.