Przejdź do treści

Zachęcamy do zapoznania się dotychczasowym dorobkiem naukowym Katedry. Prezentujemy informacje zarówno o projektach naukowch realizowanych wspólnie w ramach całego zespołu, jak i indywidualny dorobek pracowników katedry. W przyszłości planujemy niniejszą podstronę rozbudować o e-publikacje autorstwa członków zespołu.