Przejdź do treści

W Katedrze prowadzi się aktywną pracę naukowo-badawczą. Szczególną uwagę poświęca się badanią naukowym dotyczącym:

  • demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej;
  • sądownictwa konstytucyjnego;
  • ustrojów państw Azji Środkowej i Kaukazu;
  • federalizmu, autonomii i regionalizmu we współczesnym świecie w wymiarze prawnym.
  • konstytucyjnych aspektów bezpieczeństwa państwa.

Pracownicy Katedry corocznie uczestniczą w konferencjach naukowych. Biorą udział i inicjują wydawanie podręczników i innych pomocy dydaktycznych.