Przejdź do treści

W dniu 11 kwietnia 2024 roku (czwartek) o godzinie 16:45 w sali Rady Wydziału, w ramach otwartych Zebrań Naukowych Katedry Prawa Karnego, referat pod tytułem „Zróżnicowanie ochrony mienia pod względem podmiotowym i przedmiotowym na gruncie znamion typów czynów zabronionych z art. 286 § 1 k.k. i z art. 297 § 2 k.k. – uwagi de lege lata i de lege ferenda” wygłosi dr Piotr Zakrzewski.