Przejdź do treści

XVIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej

Warszawa, 15 grudnia 2021 r.

w formie webinarium

10.00-10.15:          Otwarcie konferencji

10.15-10.40:          Zmiany w przepisach o karach oraz w zakresie ustawowych zagrożeń dr hab. Wojciech Zalewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

10.40-11.05:          Jak wymierzyć karę sprawiedliwą?  O idei wprowadzenia katalogu okoliczności łagodzących oraz zaostrzających reakcję karnądr Michał Laskowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną 

11.05-11.30:         Zmiany w systemie wymiaru kary łącznej prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski

11.30-12.05:         Zmiany w przepisach o środkach związanych z poddaniem sprawcy próbieprof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Krzysztof Wala, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12.05-13.15:         Przerwa

13.15-13.40:         Aspekty intertemporalne zmian w przepisach o przedawnieniu karalności, warunkowym zwolnieniu oraz karze łącznej prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego

13.40-14.05:         O pomyśle kryminalizacji przygotowania do zabójstwa oraz przyjęcia zlecenia zabójstwa prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

14.05-14.30:         Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji według projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 r. dr hab. Paweł Daniluk, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

14.30 – 16.00:      Dyskusja

16.00:                   Podsumowanie, zamknięcie konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE                

1. Obrady XVIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 15 grudnia 2021 roku w formie webinarium (link do spotkania zostanie przesłany w tygodniu poprzedzającym termin konferencji). Każdy z uczestników będzie miał możliwość zdania pytania w formie pisemnej lub ustnie.  

2. Opłata konferencyjna wynosi 40 złotych. W ramach tej opłaty każdy z uczestników otrzyma także przesłane pocztą zaświadczenie o udziale w konferencji. Opłata nie obejmuje monografii „Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.” pod red. J. Majewskiego (Warszawa 2021), zawierającej pokłosie zeszłorocznego XVII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Monografia będzie dostępna na stronie Wydawnictwa UKSW.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „Ostatnio wprowadzone oraz zapowiadane zmiany w Kodeksie karnym z perspektywy racjonalnej polityki kryminalnej”  – opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata (w przypadku płatności więcej niż za jedną osobę, proszę zaznaczyć ten fakt oraz koniecznie wpisać imię i nazwisko każdej z osób).

d. Termin płatności: od 1 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

3. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie oraz dokonanie opłaty konferencyjnej.

Formularz zgłoszenia na Bielańskie Kolokwia Karnistyczne (REJESTRACJA KANDYDATÓW ZAKOŃCZONA)

4. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność podawanego adresu email, gdyż to na ten adres zostanie przesłany link do spotkania na webinarium. 

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o niedokonywanie powtórnej rejestracji i o zgłoszenie braku potwierdzenia na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 8 grudnia 2021 roku.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia (także otrzymanego z adresu e-mailowego: m.spiridis@uksw.edu.pl) oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji. W razie nieotrzymania linku do spotkania na 2 dni przed planowanym terminem konferencji, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres e-mailowy: m.spiridis@uksw.edu.pl

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt 6 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego.

9. W przypadku braku konieczności wystawienia faktury, serdecznie prosimy, aby w wolne pola wpisali Państwo znak myślnika „-„.

10. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis nr tel. 22 569-96-86 (w godzinach 8:00-15:00) lub wysyłając zapytanie na adres: m.spiridis@uksw.edu.pl

DOTYCHCZASOWY DOROBEK BIELAŃSKICH KOLOKWIÓW KARNISTYCZNYCH:     

tytuł publikacji zbiorowej: Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełnione za granicą. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2021

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony: 

ISBN: 

eI SBN: 

Recenzent: 

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Środki zabezpieczające. Pokłosie XVI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2020

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:        1-157

ISBN: 978-83-8090-766-9

eI SBN: 978-83-8090-767-6

Recenzent: prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Reguły intertemporalne w prawie karnym. Pokłosie XV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2019

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:       

ISBN: 978-83-8090-559-7

eI SBN: 978-83-8090-560-3

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej:  Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną. Pokłosie XIV Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2018

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:        1-146

ISBN: 978-83-8090-425-5

eI SBN: 978-83-8090-426-2

Recenzent: prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r. Pierwsze doświadczenia praktyczne

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2017

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:       

ISBN: 978-83-8-8090-308-1

eI SBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej:  Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2016

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:       

ISBN:

eI SBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2015

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:        1-146

ISBN: 978-83-65224-23-1

eI SBN: 978-83-65224-24-8

Recenzent: dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Dyrektywy sądowego wymiaru kary.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2014

miejsce wydania: Warszawa

wydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW

strony:       

ISBN:

eI SBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Środki związane z poddaniem sprawy próbie.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2013

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Nieumyślność.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2012

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Umyślność i jej formy.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2011

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Okoliczności wyłączające winę.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2010

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Nadzwyczajny wymiar kary.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2009

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Okoliczności wyłączające bezprawność czynu.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2008

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2007

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2006

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski

———————————————————

tytuł publikacji zbiorowej: Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe.

redaktor: prof. dr hab. Jarosław Majewski

data wydania: 2005

miejsce wydania: Toruń

wydawca:

strony:       

ISBN:

eISBN:

Recenzent:

język: polski