Przejdź do treści


Terminem „cyberpandemia” określamy podobieństwa między cyberatakami a pandemią COVID – 19, destrukcyjne dla ludzi i gospodarki skutki ich globalnego, błyskawicznego rozpowszechniania.

Masowe i nagłe przechodzenie z zawirusowanej przestrzeni realnej do cyberprzestrzeni upowszechniło świadomość szans związanych z transformacja cyfrową – zwłaszcza w ochronie zdrowia. Ujawniło też niedostateczne przygotowanie do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, zaktywizowało cyberprzestępców i uczyniło zadaniem priorytetowym dla władz publicznych, przedsiębiorców i obywateli zwiększanie cyberbezpieczeństwa.

Przedmiotem debaty z udziałem wybitnych ekspertów, teoretyków i praktyków są kolejno problemy cyberbezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym [sesja 1] i militarnym [sesja 2], w sektorze prywatnym [sesja 3] i publicznym [sesja 4] a także odrębnie cyberbezpieczeństwo w medycynie [sesja 5], zwalczanie cyberprzestępczości [sesja 6] edukacja dla cyberbezpieczeństwa w czasie pandemii [sesja 7] i Innowacyjność w czasach pandemii [sesja 8].

Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem.

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23 października 2020 r. w formule online.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Wymagana jest rejestracja poprzez formularz rejestracyjny.

Link rejestracyjny na konferencję.

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Naukowe Centrum Prawno-Informatyczneoraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

Informacja o poprzednich edycjach konferencji  „Bezpieczeństwo w Internecie”

Konferencje naukowe „Bezpieczeństwo w Internecie” odbywają się corocznie od 2009 r. Mają charakter interdyscyplinarny, łączą teoretyków i praktyków w debacie obejmującej aspekty prawne, techniczne, społeczne i ekonomiczne. Wśród uczestników konferencji dominują urzędnicy. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Formuła konferencji obejmuje całodniową debatę plenarną, oraz – w dniu poprzednim – popołudniową debatę ekspercką, w której uczestniczą członkowie Komitetu Naukowego Konferencji, prelegenci obrad plenarnych oraz współorganizatorzy konferencji lub ich przedstawiciele [za zaproszeniami imiennymi]. Współorganizatorami konferencji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego byli m.in. Naczelny Sąd Administracyjny, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Instytut NASK i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne:

W dniu16 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne. Podstawą debaty była ksiażka „Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji”. Red G. Szpor. Warszawa 2009

W dniach 7 – 8 czerwca 2010 r. odbyła się II konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Sprawiedliwości i Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa” pod red. G. Szpor

W dniach 8-9 czerwca 2011 r. odbyła się III konferencja naukowa „Bezpieczeństwo w Internecie” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W konferencji udział wzięło 240 osób. Referaty wygłosiło 40 osób. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług” pod red. G.Szpor i W.R. Wiewiórowskiego”

W dniach 28 – 29 maja 2012 r. na odbyła się IV konferencja naukowa ”Bezpieczeństwo w Internecie: Cloud computing – przetwarzanie w chmurze” współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne. W konferencji udział wzięło ok. 300 uczestników. Obrady plenarne podzielone były na pięć sesji tematycznych dotyczących: fenomenu chmury, władzy w chmurach tj. publicznoprawnych aspektów korzystania z chmury, człowieka w chmurach tj. społecznych aspektów korzystania z chmury, biznesu w chmurach tj. ekonomicznych aspektów chmury i perspektyw rozwoju chmur i ich wielopoziomowej regulacji. Wygłoszonych zostało 26 referatów w tym dwa referaty zagranicznych gości: pana Cyryla Osterwaldera, reprezentującego Google Int. i prof. Giovanni Bianco z Università degli Studi di Bari. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach.”

W dniach 21 – 22 maja 2013 r. na odbyła się V konferencja naukowa ”Bezpieczeństwo w Internecie: Internet – granice jawności.” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Naczelny Sąd Administracyjny, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne. W konferencji udział wzięło 438 uczestników. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Publiczne bazy danych i Big data”.

W dniach 22 – 23 maja 2014 r. na odbyła się VI konferencja naukowa ” Jawność i tajność a sprawność administrowania” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. W konferencji udział wzięło 263 uczestników. Wyniki debaty zostały uwzględnione w monografii „Jawność i jej ograniczenia” pod red G. Szpor.

15 maja 2015 r. odbyła się VII konferencja naukowa ” Bezpieczeństwo w Internecie: Internet Rzeczy. Bezpieczeństwo Smart City” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Po konferencji powstała publikacja „Internet rzeczy. Bezpieczeństwo w Smart city” pod red G. Szpor.

20 maja 2016 r. odbyła się VIII Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Strategia Cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naukowe Centrum Prawo-Informatycznego. Program obejmował sesje tematyczne dotyczące organizacja ochrony cyberprzestrzeni RP, prawne aspekty ochrony sieci i informacji, metody i techniki zwalczania cyberprzestępczości, stan i perspektywy ochrony publicznej infrastruktury informacyjnej, terroryzm i cyberterroryzm. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Strategie bezpieczeństwa” pod red G. Szpor i A.Gryszczyńskiej.

19 maja 2017 odbyła się IX Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: Bezpieczeństwo informacji przestrzennej w Internecie. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Program obejmował sesje tematyczne dotyczące nowych szans i zagrożeń dotyczących informacjii przestrzennej, Informacji przestrzennej w sferze publicznej oraz Informacji przestrzennej w działalności gospodarczej. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Informacja przestrzenna” pod red G. Szpor i K. Czaplickiego.

W dniach 25-26 maja 2018 odbyła się X Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Program obejmował sesje tematyczne dotyczące zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, środków zapewniania bezpieczeństwa danych, zadań administratora i inspektora ochrony danych, dokumentacji ochrony danych w świetle rodo, przetwarzania danych dotyczących zdrowia, przetwarzania danych osobowych w kościele. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Przetwarzanie danych osobowych” pod red G. Szpor i K. Czaplickiego.

W dniach 6-7 czerwca 2019 odbyła się XI Konferencja naukowa Bezpieczeństwo w Internecie: ANALITYKA DANYCH. Organizatorami konferencji byli Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne. Program obejmował sesje tematyczne dotyczące podstawowych zagadnień analityki danych, pozyskiwania danych do analizy, prawnych i etycznych ograniczeń analizy danych, analityki danych w służbie zdrowia, analityki danych w bankowości i ubezpieczeniach, analityki danych w administracji, analityki danych a cyberbezpieczeństwa, analityki danych a ochrony zdrowia oraz analityki danych a ochrony danych osobowych. Po konferencji powstała publikacja „Internet. Analityka danych” pod red G. Szpor i K. Czaplickiego.

Po więcej informacji na temat tej konferencji zapraszamy na stronę Projektu MRJ i stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno – Informatyczne.


Pozostałe konferencje

11 października 2016 r. odbyła się sesja naukowa „Człowiek w Cyberprzestrzeni” Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.