Przejdź do treści

Kierownikiem Katedry jest dr hab. Mariusz Muszyński, prof. uczelni.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują w szczególności zagadnienia związane z:

  •  prawem międzynarodowym publicznym
  •  dyplomacją oraz prawem dyplomatycznym i konsularnym
  • nauką o panstwie, w tym w szczególności prawem konstytucyjnym Polski i Niemiec
  •  prawem UE
  •  WPZiB UE,  polityką rozwojową oraz prawnymi aspektami zrównoważonego rozwoju
  •  polską polityką zagraniczną

 Katedra koordynuje organizację Szkoły Prawa Niemieckiego 

 W ramach pracy dydaktycznej pracownicy Katedry prowadzą zajęcia m.in. z prawa międzynarodowego publicznego, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, prawa gospodarczego UE, porządku prawnego i systemu ochrony prawnej UE, prawa dyplomatycznego i konsularnego, korespondencji dyplomatycznej, protokołu dyplomatycznego i polskiej polityki zagranicznej