Przejdź do treści

Kierownik: ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. uczelni

Stanowiska:

Prof. ucz.:    ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski

Prof. ucz.:    dr hab. Marta Osuchowska

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego publicznego. Od 2005 r. Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Prodziekan WPiA UKSW od 2008 r. Wykładowca prawa wyznaniowego i kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko – Praskiej. Od 2013 r. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko – Praskiej. Sędzia Sądu Metropolitalnego w Warszawie. Członek Rady Prawnej KEP od 2006 r. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa wyznaniowego, konkordatowego i ochrony praw człowieka. W 2006 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność naukowo – dydaktyczną. Wyróżniony przez J.M. Rektora UKSW nagrodą za działalność organizacyjną oraz naukowo – dydaktyczną (2001, 2004, 2008, 2011). 

Doktor hablitowany nauk prawnych. 12 czerwca 2012 r. obroniła pracę doktorską pt. „Ochrona prawa do wolności religijnej w Kolumbii” [promotor ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski, prof. UKSW]. 1 grudnia 2020 r. otrzymała tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uchwałą Rady Dyscypliny Nauk Prawnych UKSW. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydziału Prawa i Administracji kierunku prawo oraz Wydziału Prawa Kanonicznego. W 2011 r. ukończyła podyplomowe studia latynoamerykańskie w Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2016) oraz członek nadzwyczajny Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa (2016).

Od 1 października 2008 r. jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, początkowo na stanowisku asystenta, od 2012 r. jako adiunkt, od 2021 r. jako profesor uczelni. Wyróżniona przez J.M. Rektora UKSW nagrodą za działalność naukową i dydaktyczną (2011) oraz Ministra Edukacji i Nauki – stypendium (2005). Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału na lata 2012 – 2016, Pełnomocnik Dziekana ds. Informacji Naukowej na lata 2012 – 2016 oraz Sekretarz Katedry.

Dra. Marta Zuzanna Osuchowska: Doctora en Derecho, Licenciada (Eclesiástico) y Máster (Civil) en Derecho Canónico. Posgraduada en Estudios Latinoamericanos – Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA) Universidad de Varsovia. Profesor auxiliar en Cátedra de Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Concordatario, Facultad de Derecho y Administración, Universidad de Cardenal Stefan Wyszynski de Varsovia (UKSW). Miembro del Instituto de Derecho Internacional, Unión Europea y Relaciones Internacionales de la UKSW. Es autora y coautora varios libros y numerosos artículos sobre Derecho Eclesiastico del Estado, especialmente relacionados con la región de América Latina. Principales líneas de investigación: análisis de la jurisprudencia de los tribunales y órganos nacionales e internacionales en materia de protección del derecho a la libertad religiosa, régimen juridico de las asociaciones religiosas, personalidad jurídica de las comunidades religiosas, concordatos latinoamericanos, objeción de conciencia.