Przejdź do treści

Badania naukowe i rozwojowe, w jakich biorą lub w ostatnim czasie brali udział członkowie Katedry

  • W projekcie „Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Wojewdztwie Mazowieckim” udział biorą: prof. dr hab. Irena Lipowicz, dr hab. Mariusz Szyrski (Analiza możliwości zastosowania taniej, czystej energii odnawialnej w ramach rozwiązań Smart Villages), dr Sebastian Sikorski (Analiza rozwiązań dotyczącyh e-Zdrowia), dr Maciej Szmigiero (Analiza możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Smart Villages), dr Radosław Mędrzycki (Analiza elementów polityki administracyjnej wobec obszarów wiejskich uwzględnieniem zasady partnerstwa społecznego i ich uwarunkowania prawne) Informacje o projekcie: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/smartv/smart-village.html#partn
  • projekt zakończony
  • W projekcie „Elementarz AAC urząd przyjazny osobom z trudnościami w komunikowaniu się” Nr POWR.04.03.00-00-0131/18 udział biorą: prof. dr hab. Irena Lipowicz (kierownik projektu), dr Radosław Mędrzycki (ekspert ds. standardów) Informacje o projekcie: https://wpia.uksw.edu.pl/node/9242
  • Projekt zakończony 30.09.2022 r.
  • W projekcie „Prawne formy zapewnienia solidarności w samorządzie terytorialnym” udział biorą: dr Radosław Mędrzycki (kierownik projektu), dr hab. Mariusz Szyrski (członek zespołu). Projekt w ramach badań naukowych i prac rozwojowych na 2021 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Projekt zakończony.
  • W projekcie „Efektywne NGO 2”, nr POWR.02.16. 00-00-0094/19 udział bierze: dr hab. Mariusz Szyrski Informacje o projekcie: https://centir.uksw.edu.pl/pl/node/142
  • Projekt zakończony
  • W projekcie współfinansowanym ze środków UKSW (z dotacji na badania naukowe), którego celem jest uaktualnienie do zmienionych przepisów publikacji, która ukazała się w 2020 r. w języku polskim pod tytułem „Prawo dronów. Bezzałogowe statki powietrzne w prawie Unii Europejskiej oraz krajowym” udział bierze: dr Maciej Szmigiero (kierownik projektu). Ponadto środki zostały przeznaczone na tłumaczenie tekstu oraz wydanie w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska S.A.
  • Projekt zakończony.