Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. Bogumił Szmulik
adres e-mail: andersen@post.pl
kierunek studiów: prawo
wskazanie trybu: stacjonarne
Wtorek: 16:30 – 18:00, gabinet Dziekana w b. 17.

Dr Andrzej Pogłódek
adres e-mail:  a.poglodek@uksw.edu.pl
kierunek studiów: stosunki i prawo międzynarodowe, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wtorek: 17:20 – 18:20, p. 1733 w b. 17; Sobota (zjazdowa): 14:00 – 14:30, p. 1733 w b. 17.

Dr Magdalena Maksymiuk
adres e-mail: maksymiuk.uksw@gmail.com
kierunek studiów: prawo
tryb: stacjonarne
Wtorek: 11:45 – 14:45, p. 1733 w b. 17.

Dr Wojciech Kwiatkowski
adres e-mail: w.kwiatkowski@uksw.edu.pl
kierunek studiów: człowiek w cyberprzestrzeni
tryb: stacjonarne
Czwartek: 9:30 – 11:00; p. 1733 w b. 17.

Dr Marta Gontarz – Dobrowolska
adres e-mail: m.gontarz.dobrowolska@gmail.com
tryb: stacjonarne
Wtorek: 15:00 – 16:30, p. 1733 w b. 17.