Przejdź do treści

Z żalem zawiadamiamy, że 19 stycznia 2020 r. zmarł 

Ś. † P.

dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UKSW


Pracownicy Katedry Postępowania Cywilnego:

dr Marcin Białecki – adiunkt – p.o. Kierownika Katedry

e-mail: m.bialecki@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0003-2894-3775      

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej: 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7092b3878c28a04739afc1/current

dr Sławomira Kotas-Turoboyska – adiunkt

e-mail: s.kotas-turoboyska@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0002-6192-3955         

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej: 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7093af878c28a0473af0c3/current

dr Filip Manikowski – adiunkt

e-mail: f.manikowski@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6859-9230     

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej: 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709350878c28a0473a70d3/current

mgr Elżbieta Szczepanowska – asystent 

e-mail: e.szczepanowska@uksw.edu.pl

ORCID: 0000-0001-5041-1818       

Dorobek naukowy dostępny na stronie internetowej: 

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e7094a9878c28a0473c13e7/current