Przejdź do treści

Seria monograficzna PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Katedra wydaje serię monograficzną Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe, której redaktorem naukowym jest prof. dr hab. Elżbieta Karska. Dotychczas w serii ukazały się następujące tytuły:

Nr 1. Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, red. Elżbieta Karska, Warszawa 2013

Nr 2. Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, red. Elżbieta Karska, wyd. 1, Warszawa 2013; wyd. 2, Warszawa 2014

Nr 3. Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. Elżbieta Karska, Warszawa 2015

Nr 4. Vita Zagórowska, Status prawny Tatarów krymskich, Warszawa 2015

Nr 5. Paweł Jaros, Prawo dziecka do rodziców (odpowiedzialności rodzicielskiej) w kontekście polskich zobowiązań międzynarodowych, Warszawa 2015

Nr 6. Elżbieta Hanna Morawska, Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2016

Nr 7. Uchodźcy. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki, red. Elżbieta Karska, Warszawa 2017

Nr 8. Łukasz Dawid Dąbrowski, Przestępczość korupcyjna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2018.

WARSZAWSKO-TORUŃSKIE KOLOKWIA NAUKOWE PRAW CZŁOWIEKA I MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO

Katedra we współpracy z Katedrą Ochrony Praw Człowieka WPiA UMK organizuje coroczne, ogólnopolskie kolokwia naukowe poświęcone problematyce ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. 

INNE KONFERENCJE I SEMINARIA NAUKOWE ZORGANIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawo humanitarne. Wyzwania w obliczu konfliktów i kryzysów na wschodzie”, Warszawa – 18 marca 2022 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Człowiek a medycyna”, Warszawa – 17 grudnia 2019 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW;
 • III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Praw Człowieka: „Pozasądowe mechanizmy praw człowieka Rady Europy”, Warszawa – 26 września 2019 r.; organizator: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW;
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawa nowych technologii w obliczu ochrony praw człowieka”; Warszawa – 17 czerwca 2019 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kres życia w aspekcie praw człowieka”; Warszawa – 28 marca 2019 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW oraz Koło Naukowe Utrisque Iuris UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawa mniejszości”; Warszawa – 6 grudnia 2019 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawa Człowieka na tle prawa międzynarodowego”; Warszawa – 18 maja 2018 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW oraz Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Sprawa Kudła przeciwko Polsce z perspektywy lat: znaczenie dla systemu strasburskiego i prawa krajowego”; Warszawa – 18 września 2017 r.; organizator: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekstraterytorialne stosowanie traktatów praw człowieka; Warszawa – 15-16 kwietnia 2015 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”; Warszawa – 22 marca 2013 r.; organizatorzy: Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW;
 • Seminarium naukowe Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego WPiA UKSW; Warszawa 12 grudnia 2007 r.

WYBRANE PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ KATEDRĘ

 • Ochrona praw człowieka
 • Międzynarodowa ochrona praw czlowieka
 • Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców
 • Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych
 • International criminal law
 • International humanitarian law
 • Business and human rights
 • Wpływ prywatyzacji zadań publicznych na stosunki międzynarodowe
 • Historia prawa narodów
 • Korporacje transnarodowe we współczesnym świecie
 • Organizacje pozarządowe w stosunkach międzynarodowych
 • Taking a case to the European Court of Human Rights
 • International Law and Humanitarian Aid
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
 • Seminaria magisterskie i licencjackie

Szczegółowe informacje dotyczące dzialalności naukowo-badawczej poszczególnych pracowników Katedry znajdują się w zakładce Pracownicy.