Przejdź do treści

Kierownik Katedry:

dr hab. Sławomir Godek, prof. uczelni(p. 1715)

Pracownicy:

dr Magdalena Wilczek-Karczewska (p. 1715)

dr Przemysław Gawron (p. 1715)