Przejdź do treści

Pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Cezary Mik

Research Gate:  Cezary MIK | Chair of International and European Law | Professor | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl):

ORCID 0000-0002-6758-1909

Pracownicy samodzielni

dr hab. Łukasz Kułaga, prof UKSW

Research Gate: Lukasz KULAGA | Assistant Professor | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

ORCID: 0000-0003-0784-8293

Adiunkci

dr Krzysztof Masło

Research Gate:  Krzysztof MASŁO | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

ORCID: 0000-0002-9085-3589

dr Marek Rzotkiewicz (Sekretarz Katedry)

Research Gate:  Marek RZOTKIEWICZ | PhD | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

ORCID:0000-0001-8428-7966

dr Marek Jaśkowski

Research Gate:  Marek JAŚKOWSKI | Assistant Professor | PhD | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

ORCID 0000-0001-6598-810X

dr Radosław Kołatek

ORCID:  ORCID 0000-0002-2910-4220

dr Konrad Czech (urlop)

Research Gate:  Konrad CZECH | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Faculty of Law and Administration (researchgate.net)

Polska Bibliografia Naukowa (nauka.gov.pl)

ORCID:  0000-0002-4854-3675

Asystenci

dr Agnieszka Wicha

Agnieszka WICHA | Magister | Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw | Research profile (researchgate.net)

ORCID:  0000-0002-6499-3393