Przejdź do treści

Prof. dr hab. Anna Tarwacka – kierownik Katedry

Prof. dr hab. Jan Zabłocki

Dr hab. Renata Kamińska, prof. uczelni

Dr hab. Elżbieta Loska, prof. ucz.