Przejdź do treści

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi badania w zakresie szeroko pojętego postępowania cywilnego. Zainteresowania naukowe pracowników Katedry koncentrują się na wybranych aspektach regulacji Kodeksu postępowania cywilnego, ustaw okołokodeksowych oraz innych aktów prawnych wpływających na postępowanie przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych. Badania obejmują również wybrane aspekty materialnoprawne spraw cywilnych rozpoznawanych i rozstrzyganych przez ww. Sądy.

Skład i struktura Katedry:

Kierownik Katedry do I.2020 r. dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

dr Marcin Białecki – adiunkt – p.o. Kierownika Katedry

ORCID: 0000-0003-2894-3775
e-mail: m.bialecki@uksw.edu.pl

dr Sławomira Kotas-Turoboyska – adiunkt

ORCID: 0000-0002-6192-3955
e-mail: s.kotas-turoboyska@uksw.edu.pl

dr Filip Manikowski – adiunkt

ORCID: 0000-0001-6859-9230
e-mail: f.manikowski@uksw.edu.pl

mgr Elżbieta Szczepanowska – asystent (sekretarz Katedry)

ORCID: 0000-0001-5041-1818
e-mail: e.szczepanowska@uksw.edu.pl