Przejdź do treści

Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego

Koło utworzone zostało na początku 2002 r. przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od stycznia 2003 roku Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego jest oficjalnie zarejestrowanym kołem naukowym UKSW. Misją koła jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa, przeprowadzanie badań naukowych, przygotowywanie i przeprowadzanie konferencji naukowych, seminariów, odczytów oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez podobne podmioty, umożliwianie studentom publikacji naukowych, organizowanie studenckich obozów naukowych. Koło Naukowe Forum Prawa Publicznego zaprasza studentów zainteresowanych tematyką informatyzacji państwa i prawa publicznego. Koło w swojej działalności skupia się na interdyscyplinarnym podejściu do powyższych zagadnień. Dzięki dołączeniu do koła otrzymujesz możliwość organizacji i udziału w konferencjach, warsztatach naukowych oraz w tworzeniu innowacyjnych projektów badawczych. To również szansa dołączenia do grona laureatów wielu prestiżowych konkursów, między innymi konkursu Młodych Mistrzów.

Bardzo serdecznie zapraszamy do właczenia się w działalność Koła.

Opiekun Koła: Dr Kamil Czaplicki.

koło