Przejdź do treści

Pracownicy Katedry szczególną wagę przywiązują do empirycznego chrakteru badań prawnych oraz ich interdyscyplinarnego charakteru.

Prof. zw. dr hab Wanda Stojanowska jest autorką wielu tego typu badań z zakresu prawa rodzinnego. Realizowała i realizuje je w ramach prac Instytutu Badania Prawa Sądowego, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, przyznanych grantów badawczych.

Obejmują one między innymi problematykę prawa rozwodowego i  władzy rodzicielskiej ze szczególnym akcentem na realizację zasady ochrony dobra dziecka w stosowaniu prawa.

Prace doktorskie i magisterskie, które powstają pod kierunkiem prof. dr hab. Wandy Stojanowskiej również realizują te założenia badawcze.