Przejdź do treści

W Katedrze Teorii i Filozofii Prawa zatrudnieni są:

1. prof. dr hab. Adam Wielomski,

2. dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. (Kierownik Katedry),

3. dr Aneta Jakubiak-Mirończuk,

4. dr Piotr Burczaniuk,

5. dr Marcin Romanowski (urlop),

6. dr Janusz Wesserling,

7. mgr Natalia Wituła.

Doktoranci w Szkole Doktorskiej:

  1. mgr Milena Wijas (patronat: A.Kotowski)
  2. mgr Michał Puławsk (patronat: A.Kotowski)
  3. mgr Aleksandra Strączyńska

Decyzją Rektora Uczelni od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 funkcję Kierownika Katedry pełni

dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz.

Strona na FB:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086404115409

Aktualnie realizowane granty naukowo-badawcze:

 1. Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki – program „Nauka dla społeczeństwa” – Aktywizm interpretacyjny a skłonność do ryzyka decyzyjnego”, Nr Nds/529240/2021/20251 – 2021-2022, Kierownik projektu – prof. ucz. dr hab. Artur Kotowski 

W ramach działalności dydaktycznej Katedry Teorii i Filozofii Prawa zatrudnieni nauczyciele akademiccy prowadzą zajęcia z przedmiotów:

  1. Teoria i Filozofia Prawa – wykład na studiach stacjonarnych: dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz., wykład na studiach niestacjonarnych: dr Aneta Jakubiak-Mirończuk,
  2. Wstęp do prawoznawstwa – wykład na studiach stacjonarnych: dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz., wykład na studiach niestacjonarnych: dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, wykład na studiach niestacjonarnych na kierunku: administracja: dr Piotr Burczaniuk,
  3. Logika prawnicza – wykład na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: prof. dr hab. Mieczysław Omyła,
  4. Negocjacje prawnicze – wykład na studiach doktoranckich: dr Aneta Jakubiak-Mirończuk.

Wszyscy pracownicy Katedry Teorii i Filozofii Prawa są jednocześnie aktywni zawodowo w ramach praktyki prawniczej, posiadając doświadczenie wyniesione z pracy w organach zarówno stanowienia jak i stosowania prawa.

W polu zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się zagadnienia nauk ogólnych prawoznawstwa zogniskowanych głównie wokół problemów teorii prawa; jego stanowienia, wykładni i stosowania. Wybrane kierunki badań pracowników Katedry dotyczą: metodologii badań empirycznych w naukach prawnych, mediacji i negocjacji prawniczych, legisprudencji oraz wykładni i stosowania prawa.

Kontakt do kierownika Katedry:

dr hab. Artur Kotowski, prof. ucz. – a.kotowski@uksw.edu.pl

Kontakt do sekretarza Katedry:

dr Piotr Burczaniuk – p.burczaniuk@uksw.edu.pl