Przejdź do treści

Katedrą Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich od początku jej powstania kierowała prof. dr hab. Wanda Stojanowska. Obecnie kierownikiem katedry jest ks. prof. dr hab Mirosław Kosek. Szczególny nacisk w działalności naukowej pracowników Katedry położony jest na interdyscyplinarność prowadzonych badań i ich empiryczny wymiar.

W Katedrze Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich prowadzone są dwa przedmioty kursowe (Prawo Rodzinne, Prawo Nieletnich) oraz seminaria magisterskie dla studentów IV i V roku.