Przejdź do treści

Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych utworzona została w 2008 r. w ramach Instytutu Praw Międzynarodowego, Unii Europejskiej
i Stosunków Międzynarodowych. Obecnie istnieje w ramach Instytutu Nauk Prawnych.  Pierwszym kierownikiem Katedry była Pani Profesor Ewa Popławska. Funkcję tą od 2010 r. pełni Pan Profesor Bogumił Szmulik.

Profil naukowo-badawczy

Profil naukowo-badawczy Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych jest wyznaczony zainteresowaniami naukowymi jej pracowników. Podejmowane w Katedrze badania dotyczą problematyki polityczno-ustrojowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień porównawczych.  Uwzględnienia się dorobek i metody dyscyplin: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji. Pracownicy Katedry współpracują z otoczeniem zewnętrznym, zarówno na polu badań naukowych, jak
i działalności eksperckiej.

W Katedrze są prowadzone badania nad:

1) instytucjami ustrojowymi państw obcych;

2) prawami podstawowymi;

3) polskim prawem konstytucyjnym;

4) standardami międzynarodowymi w obszarze ustrojowym.

Cel badań

Celem badań prowadzonych w Katedrze jest analiza procesów ustrojowych oraz praktyczne wykorzystywanie wiedzy ustrojoznawczej w działaniach eksperckich i doradczych dla interesariuszy zewnętrznych.