Przejdź do treści

Serdecznie witamy na stronie Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego (KNPKP) przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie!

Kim jesteśmy?

Jesteśmy dynamiczną, studencko-doktorancką organizacją naukową, która skupia entuzjastów prawa karnego procesowego. Nasza misja to nie tylko pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie prawa karnego formalnego i nauk pokrewnych, ale także aktywne promowanie uczelni oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej.

Nasze działania koncentrują się na:

W Kole Naukowego Prawa Karnego Procesowego zanurzamy się w głębiny nauki, organizując i aktywnie uczestnicząc w różnorodnych formach wymiany wiedzy, od spotkań po warsztaty. Jesteśmy nie tylko uczestnikami, ale i współtwórcami wydarzeń naukowych, takich jak konkursy czy konferencje, gdzie nasza pasja do prawa karnego procesowego rozkwita w praktycznej wymianie doświadczeń. Pobudzamy i rozwijamy naukowe zainteresowania, tworząc przestrzeń, gdzie ciekawość jest nieustannie inspirowana i pielęgnowana. Budujemy mosty współpracy, łącząc się z organizacjami i instytucjami o podobnych celach na arenie krajowej i międzynarodowej, a także angażujemy się w proces tworzenia i wydawania publikacji naukowych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w globalnej społeczności naukowej.

Wydarzenia i aktywności

W Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego (KNPKP) przenikamy do sedna prawa, eksplorując fascynujące i często kontrowersyjne zagadnienia, które rezonują w codziennym życiu społeczeństwa. Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do teorii, ale wręcz przeciwnie – zanurzamy się w aktualnych problemach, które pulsują w rytmie współczesnych wyzwań prawnych.

2023: Zajmowaliśmy się m.in. zagadnieniem rzetelnego procesu, analizując jego różne aspekty i wymiar w kontekście prawa do sądu. Zastanawialiśmy się nad rolą tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym, a także nad kwestią pozycji dziecka w procedurach prawnych, co otworzyło przed nami wiele fascynujących dyskusji i refleksji.

2022: Rok ten był dla nas okresem intensywnych debat na temat etyki w sferze publicznej oraz roli i wyzwań, przed jakimi stoją służby specjalne w kontekście przestępczości. Dyskutowaliśmy również ochronę praw człowieka, prawa do prywatności, a także prowadziliśmy inspirujące debaty i webinary.

2021: W tym roku nasze działania koncentrowały się wokół nowoczesnych technologii w prawie, cyberprzestępczości oraz ochrony praw człowieka w procedurze karnej. Każde z tych zagadnień otworzyło przed nami nowe perspektywy i wymiary analizy prawa karnego procesowego.

2020: W tym okresie zgłębialiśmy problematykę związaną z prawami nowych technologii, wyzwaniami polskiej penitencjarystyki oraz ochroną praw człowieka w procedurze karnej, co pozwoliło nam na wielowymiarową analizę i dyskusję na te tematy.

2019: Ten rok obfitował w analizę relacji człowieka do medycyny, zagadnień związanych z dowodami elektronicznymi w postępowaniu karnym oraz problematyki dotyczącej dzieci w procedurach prawnych.

W KNPKP nie boimy się trudnych tematów. Podejmujemy wyzwania, które stoją przed prawem karnym procesowym, analizując je z różnych perspektyw i poszukując nowatorskich rozwiązań. Nasze wydarzenia, takie jak konferencje, webinary czy debaty, są miejscem, gdzie teoria prawna spotyka się z praktycznym wymiarem jej stosowania, a my, jako młodzi naukowcy, mamy okazję wpływać na kształt współczesnej nauki i praktyki prawa karnego procesowego.

Władze Koła i kontakt:

Jeśli jesteś studentem lub doktorantem, który jest pasjonatem prawa karnego procesowego, dołącz do nas!

Władze Koła:

 • Prezes – Julia Starybrat
 • Wiceprezes – Agata Wróbel
 • Sekretarz – Weronika Baran

Archiwum wydarzeń

2023:

 • OKN “Rzetelny proces I prawo do sadu”
 • Webinar „Tajemnica spowiedzi w postępowaniu karnym, a wolność wyzwania”
 • IV OKN „Dziecko w procedurach prawnych”
 • Konkurs na najlepszy esej w zakresie prawa migracyjnego
 • III MKN „Contemporary problems in the criminal procedure”

2022:

 • Webinar pt. „Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej”
 • III OKN „Ochrona Praw Człowieka w procedurze karnej”
 • II Debata Oksfordzka „Right to Privacy”
 • III OKN „Forum Młodych Procesualistów”
 • II MKN „Contemporary problems in the criminal procedure”
 • I HARD-TALK discussion „The Right to Privacy”
 • Konkurs na najlepszy esej w zakresie prawa do prywatności

2021:

 • II OKN „Nowoczesne technologie w prawie. Teoria i praktyka”
 • II OKN “Ochrona Praw Człowieka w procedurze karnej”
 • IV OKN „Cyberprzestępczość – aspekty materialnoprawne i procesowe”
 • OKN „Prawne uwarunkowania społecznej kontroli administracji publicznej”
 • I Debata Oksfordzka „Censorship in social networks and fake news in social networks”
 • MKN „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – view of young researchers”
 • MKN „Contemporary problems in the criminal procedure”
 • OKN „Forum Młodych Procesualistów”
 • II OKN „Rzymskie korzenie współczesnych instytucji prawnych”
 • Webinar pt. „Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości – aspekty komparatystyczne”.
 • II OKN „Dziecko w procedurach prawnych”
 • Webinar pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej”
 • Webinar pt. „Zasada prawa do obrony w procesie karnym”

2020:

 • 28.09.2020: OKN „Współczesne problemy procesu karnego”, UKSW
 • 25.09.2020: OKN „Prawa Nowych Technologii w obliczu Ochrony Praw Człowieka”, UKSW
 • 24.06.2020: OKN „Pierwsze Forum Młodych Procesualistów”, UKSW
 • 29.05.2020: OKN „Cyberprzestępczość – aspekty materialnoprawne i procesowe”, UKSW
 • 07.05.2020: OKN „Aktualne problemy i wyzwania polskiej penitencjarystyki”, UKSW
 • 27.03.2020: OKN „Ochrona Praw Człowieka w procedurze karnej”, UKSW
 • 08.01.2020: OKN „Nowoczesne technologie w prawie. Teoria i praktyka”, UKSW
 • 16.12.2020: OKN „Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym”, UKSW

2019:

 • 17.12.2019: OKN „Człowiek a medycyna”, UKSW
 • 25.11.2019: OKN „Dziecko w procedurach prawnych”, UKSW
 • 07.11.2019: Wizyta studyjna „Warsztaty dotyczące przesłuchania małoletniego oraz roli prawnika w sprawach dotyczących dzieci”, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę