Konkursy Narodowego Centrum Nauki (Opus, Sonata, Preludium Bis i Polonez Bis)

 
Narodowe Centrum Nauki prowadzi nabory wniosków w ramach konkursów Opus, Sonata, Preludium Bis i Polonez Bis. Termin upływa 15 grudnia 2021 r. 
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie weryfikacji zgodności, kompletności i poprawności informacji i dokumentacji wymaganej w ramach działań przygotowawczych prowadzonych w związku obowiązkową ewaluacją jakości działalności naukowej dyscypliny nauk prawnych za lata 2017-2021

Czytaj więcej

Nauka dla Społeczeństwa - nowy program MEiN

 
Od sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa.

Czytaj więcej

Granty Interwencyjne NAWA

 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch turach: od 13 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
Czytaj więcej

Konkursy na wyjazdy i przyjazdy zagraniczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła w dniu 25 marca 2021 r. nabór wnioskach w dwóch programach: im. Mieczysława Bekkera oraz im. Stanisława Ulama.Czytaj więcej

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

Uchwałą nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW została powołana Komisja ds. podziału środków na badania naukowe w składzie:

– dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW – przewodniczący;
– prof. dr hab. Cezary Mik;
– ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. UKSW;
– dr Kamil Czaplicki;
– dr Zbigniew Więckowski.

W dniu 8 marca 2021 r. Komisja dokonała podziału środków na badania naukowe prowadzone w 2021 r.Czytaj więcej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach