Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie weryfikacji zgodności, kompletności i poprawności informacji i dokumentacji wymaganej w ramach działań przygotowawczych prowadzonych w związku obowiązkową ewaluacją jakości działalności naukowej dyscypliny nauk prawnych za lata 2017-2021

Czytaj więcej

Nauka dla Społeczeństwa - nowy program MEiN

 
Od sierpnia 2021 r. w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach nowego programu Ministra Edukacji i Nauki pn. Nauka dla Społeczeństwa.

Czytaj więcej

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

Uchwałą nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW została powołana Komisja ds. podziału środków na badania naukowe w składzie:

– dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW – przewodniczący;
– prof. dr hab. Cezary Mik;
– ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. UKSW;
– dr Kamil Czaplicki;
– dr Zbigniew Więckowski.

W dniu 10 marca 2022 r. Komisja dokonała podziału środków na badania naukowe prowadzone w 2022 r.Czytaj więcej

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach