Instrukcja przeprowadzania zajęć w narzędziu Microsoft Teams

Szanowni Państwo,
UKSW dla wszystkich osób prowadzących zajęcia uruchomiło możliwość korzystania z narzędzia Microsoft Teams - dostępnego na uczelnianej platformie http://office365.uksw.edu.pl/. Zachęcamy do użytkowania tego rozwiązania, do przeprowadzania zajęć realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.Czytaj więcej

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

Uchwałą nr 17/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW została powołana Komisja ds. podziału środków na badania naukowe w składzie:

– dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW – przewodniczący;
– dr Aleksandra Syryt;
– dr Marta Osuchowska;
– ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. UKSW;
– dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. UKSW.Czytaj więcej

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach