NCN: Nabór wniosków w konkursie Miniatura 5

 
Od 5 maja 2021 r. do 30 września 2021 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) prowadzi nabór wniosków w ramach 5. edycji konkursu Miniatura. W jego ramach możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego działania naukowego, które ma służyć do przygotowania przyszłego projektu badawczego.

Czytaj więcej

GOSPOSTRATEG – VI konkurs (na projekty otwarte)

 
NCBR ogłosił nowy nabór w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.
Czytaj więcej

Granty Interwencyjne NAWA

 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA. Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Nabór wniosków prowadzony jest w dwóch turach: od 13 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 
Czytaj więcej

Nabór wniosków na badania naukowe w Ministerstwie i Narodowym Centrum Nauki (Opus i Preludium)

 
Ministerstwo Edukacji i Nauki od 15 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. prowadzi nabór w ramach programów Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka.
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej BBN https://bbn.uksw.edu.pl/Spoleczna_Odpowiedzialnosc_Nauki_Doskonala_Nauka_2021
Czytaj więcej

Konkursy na wyjazdy i przyjazdy zagraniczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej otworzyła w dniu 25 marca 2021 r. nabór wnioskach w dwóch programach: im. Mieczysława Bekkera oraz im. Stanisława Ulama.Czytaj więcej

Komisja ds. podziału środków na badania naukowe

Uchwałą nr 18/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW została powołana Komisja ds. podziału środków na badania naukowe w składzie:

– dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW – przewodniczący;
– prof. dr hab. Cezary Mik;
– ks. dr hab. Mirosław Kosek, prof. UKSW;
– dr Kamil Czaplicki;
– dr Zbigniew Więckowski.

W dniu 8 marca 2021 r. Komisja dokonała podziału środków na badania naukowe prowadzone w 2021 r.Czytaj więcej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach