Władze Wydziału Prawa i Administracji UKSW

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - Prof. UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, ukończył prawo i nauki polityczne na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (UMCS 1996 r.), doktor nauk prawnych w zakresie prawa (KUL 2005 r.), doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego (KUL 2009 r.); od 2010 r.  zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Politycznych; w latach 2012-2016 prodziekan do spraw nauki; odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Kolonii i w Instytucie Maxa Plancka we Freiburgu w Niemczech; w latach 2012-2019 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; od 1 kwietnia 2016 r. członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w 2018 r. powołany na kolejną trzynastą kadencję); radca prawny; kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; sekretarz naukowy i redaktor tematyczny „Przeglądu Legislacyjnego”; autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.

 

Do 30.09.2020 r.  funkcje prodziekanów pełnią:

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji -  dr hab. Bartosz Majchrzak, prof. UKSW

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Anna Tarwacka

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach