Publikacje Pracowników Naukowych WPiA

2022

"Legal aspects of the European Intelligence Services’ activities", red. Piotr Burczaniuk, Warszawa 2022

"Prawo rodzinne i opiekuńcze. Vademecum", Sławomira Kotas-Turoboyska, Warszawa 2022

"IUS REDIGERE IN ARTEM Księga XXX‑lecia",  red. Marcin Romanowski, Paweł Sobczyk, Marcin Wielec, Warszawa 2022

"Prawo konstytucyjne z pytaniami i odpowiedziami", red. Mirosław Granat, Warszawa 2022

"System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 2. Ustrój samorządu terytorialnego", red. Irena Lipowicz, Warszawa 2022

"Prawo własności warstwowej. Zagadnienia wybrane", red. Jacek Jaworski, Bogumił Szmulik, Warszawa 2022

"System Prawa Samorządu Terytorialnego. Tom 1. Samorząd terytorialny: pojęcia podstawowe i podstawy prawne funkcjonowania", red. Irena Lipowicz, Warszawa 2022
 

"Dialog sądowy w sferze praw człowieka", red. Bartłomiej Oręziak, Warszawa 2022

"Siła. Norma. Idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Tom 3", Mariusz Muszyński, Warszawa 2022

"Prawo celne", Robert Oktaba, Warszawa 2022

"Prawo konstytucyjne. Kazusy z rozwiązaniami", red. Mirosław Granat, Marek Zubik, Warszawa 2022

"Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego", Tomasz Szczurowski, Warszawa 2022

"Prawo bankowe. Komentarz", red. Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka, Warszawa 2022

"Reprezentacja osoby małoletniej w postępowaniach spadkowych", Sławomira Kotas-Turoboyska, Warszawa 2022

"Rozstrzyganie spraw cywilnych. Aktualne wyzwania i perspektywy. Aktualne wyzwania i perspektywy", red. Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Jerzy Słyk, Elżbieta Szczepanowska, Warszawa 2022
 

"Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie", red. Andrzej Pogłódek, Bogumił Szmulik, Radosław Zenderowski, Warszawa 2022

"Internet. Globalne gry. Global Games", red. Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, Wojciech Rafał Wiewiórowski, Warszawa 2022

"Prawo finansów publicznych", Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka, Warszawa 2022

2021

"Standard skutecznego śledztwa w sferze ochrony prawa do życia w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", Jakub Czepek, Warszawa 2021

"Państwo i prawo wobec procesów internacjonalizacji, integracji i globalizacji Tom 1. Wpływ internacjonalizacji i integracji na klasyczny paradygmat państwa i prawa", Cezary Mik, Toruń 2021

"Zmiany klimatu w świetle prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na tle porównawczym", red. Cezary Mik, Agnieszka Borek, Warszawa 2021

"Przestrzeń cyfrowa. Nowe wyzwania z perspektywy prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej", red. Cezary Mik, Łukasza Kułaga, Warszawa 2021

"Przestępstwa przeciwko dobrom kultury w międzynarodowym prawie karnym”, Marcin Rau, Warszawa 2021 

   

"Współczesne problemy procesu karnego. Tom I", red. Marcin Wielec, Grzegorz Ocieczek, Bartłomiej Oręziak, Joanna Repeć, Klaudia Łuniewska, Warszawa 2021

"Człowieka a medycyna", red. Katarzyna Grzelak-Bach, Warszawa 2021

"The law of drones. Unmanned aircraft in European Union law", Magdalena Ostrihansky, Marlena Sakowska-Baryła, Maciej Szmigiero, Warszawa 2021

"The impact of digital platforms and Social media on the freedom of expression and pluralism – Analysis on Certain European Countries”, red. Marcin Wielec, Budapeszt – Miskolc 2021

"Pozasądowe mechanizmy praw człowieka i podstawowych wolności Rady Europy", red. Elżbieta H. Morawska, Katarzyna Gałka, Lublin 2021

"Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, red. Piotr Burczaniuk, Warszawa 2021

"Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem", Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska, Warszawa 2021

"Zasada solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego", Radosław Mędrzycki, Warszawa 2021

"Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań"Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Warszawa 2021

"Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej", red. Jadwiga Pazdan, Adam Bieranowski, Warszawa 2021

"The Constitutional Requirements for Poland's "Participation in the EU Monetary Union. A Comparative Analysis", Mariusz Muszyński, Gerd Morgenthaler, Szymon Pawłowski, Warszawa 2021

"Rzymskie prawo publiczne", Anna Tarwacka, Jan Zabłocki, Warszawa 2021
 

"Nowe zawody w podstawowej opiece zdrowotnej w Polsce", Sebastian Sikorski, Radosław Mędrzycki, Warszawa 2021

"Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz", Jacek Jaworski, Warszawa 2021
 
 

"Geneza i praktyka instytucji przysięgłych w amerykańskim postępowaniu karnym", Wojciech Kwiatkowski, Warszawa 2021

"Prawo statystki publicznej", Klara Dygaszewicz, Piotr Zapadka, Warszawa 2021

"Doręczenia elektroniczne. Komentarz", red. Martyna Wilbrandt-Gotowicz, autorzy: Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Marek Świerczyński, Krzysztof Świtała, Kajetan Wojsyk, Warszawa 2021

"Division of Power: Continuity and Change", red. Marcin Romanowski, Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek, Warszawa 2021

"Wpływ ofiar przestępstw na prace Parlamentu Europejskiego", red. Wojciech Kwiatkowski, Warszawa 2021

"Ustrój państwowy Republiki Górskiego Karabachu w Konstytucji z dnia 10 grudnia 2006 roku", Andrzej Pogłódek, Warszawa 2021

Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler, "Ustawa o muzeach. Komentarz", Warszawa 2021

"Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Wybrane zagadnienia", red. Artur Kotowski, Sebastian Wijas, Warszawa 2021

Magdalena Małecka-Łyszczek, Radosław Mędrzycki, "Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społeczne", Warszawa 2021

Anna Tarwacka, "Cenzor w sypialni. Urzędnicza kontrola moralności w życiu rodzinnym Rzymian okresu republiki", Warszawa 2021

"Postępowanie sądowoadministracyjne", red. Małgorzata Jaśkowska, Dagmara Gut, Jacek Jaworski, Konrad Łuczak, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021

"Internet. Cyberpandemia.Cyberpandemic", red. Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, Warszawa 2021

"Powszechna dematerializacja akcji. Modernizacja konstrukcji spółki akcyjnej", red. Marek Michalski, Justyna Dąbrowska, Warszawa 2021

"Wprowadzenie do prawa", red. Bogumił Szmulik, Warszawa 2021

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBUWFRgVFRUZGBgaGhoaGhkZGh4aGhocGhgaHBgaGhocIS4lHB4rIRgcJjgmKy8xNTU1GiQ7QDs0Py40NTEBDAwMEA8QHhISHzQrJCs0NDY0NDQ0NDQ1NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NP/AABEIARAAuQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAEEQAAEDAgMEBggEBQMEAwAAAAEAAhEDIQQSMSJBUWEFMnGBkcEGExRSobHR8BVCguEjM2JykgdTsqLC4vEkY5P/xAAbAQACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAYFB//EADMRAAICAAMECAUEAwEAAAAAAAABAhEDIVEEEjGBBRMUMkFScZEzNGGhsQYiNcFC4fEV/9oADAMBAAIRAxEAPwDz7Wq2mwkwPiq2BX0SA4do/deskQK1MBXYthLwQLuAMam/mYnvWv8ACnBgc57A4xDLk3FgSBAJ4J2vEDnAKSHsLSQRBGoTUkIQC1YDr9x+YWaFowHX7j8woz7rK8Tus6aQKYCA1ZDzxhOEwFdTw+ZshwmSMp3wBoZ1vw3FMFmUFqCm9hBg2j5pAoAFViBp3+StlV4g6d/ksu2fBfI9Dov5pcygJJlSXiHVkERwUoSITAikU0z9wgRCUdyDySh3AKQjlNUoSAVjHlpBaYI0IsV1hzR0KuGcKbHkj80tmHGbGRusIH7K+o/YZkbka1oGc/m62YvEwQXQNocFgpVcwyu2jeJO8xIvobWPE75XWp1w1gY0wcgEm07JnUbJiT4c1F5DOZXa5z9IsINoyxsmRY24W4aKvEYdzHZXCDAOsyDoRC21SIIykaZb67IeQTGt/F54rM0B+6LAC++IaPAfBTixGdaej+t3H5hZlq6PG33H5hE+6yvE7jOkQmiVc2kBdx/SNSDpyA7b8lkPOIMpk2A+95J3KyWwGh1xJzflJIAI4gW1+G9M1RGXIAOVjbfO/v7oVbi3cD3kHyQMVWZObU+fZuUYVzKjYhzZG4zBHGNyHUgRLHA/0nZd4aO7kDq+BSqcQNO/yVwVWI3d/ksu2fBfI39F/NLmUqTKZMkaDUkwB2k2ChC6DS3ZBjLl2bgnMWEl0zYyAIOvcvGSs6mToyCj/Wwdrv2hJ1BwBIhwGpa4OjmYMjvXSa0MMHMCQIyENcQC4ESIBM5SQOA4StUFgBc8kn36uUiLaFwB8D23UlGyDnRxqOBe6MrZkE3gaCd9tLqqqzLFwbAmJtO6/wB3XVrVmNEtDm5hFnREECGkWlsA7NrEaQuVXcHOJGlvkPolJJEoyk2QhLL9wmWpQfsqJI5QTUWhShdecyNdCo67hN20yJ4lksnvELCxkkAamAO9XOr7TiNDMdhfmQ1YGjHVSHBzSQHNH32wQs1Ko5vVJCb35mD+mPAgN/7W+KqTisqAZWno87fcfJZZWno87f6T5JT7rK8TuM6gK2mkIGhORrtcpA01OyQPFYQt1OoD/wDlkvxHBY2zCkil1CNQ9va3wvKiaY94/wCK0td1CNYIt/Y0D4/JP1hAqNzHrCLmIGc27giwpGZlAnRrj2N+iuw2G22SY22tAFzJcIkiw778k3OnISZm1zO5oHmmasZ41FQPHYCY+YSBJGI/JU4jd3+SucZJI3nTgqq+7v8AJZ9s+C+Ru6L+aXMtwNKQ519nLoATBJFptOmvNTr1XNzEPMuymxieuCY3TDXcpWfC1g10nQiDvseW+4CnUxQMbIdAgkjfJNuFoHcvGTyOoae8AqFwJcbg3JaCSD1QLa9bwUhTbmDXMftaEOAPAxLR8f3Sw72kgRHWJvM7Nu/WOZTpiHwTAkukCQBB3bwWgyOzgmsxPIm8FsAODmOGy/cY/I8ctIOliFViKAhrmgiWh8a20dG+zpG+wla2PoloZJieqZAmDEHLMk81Ria5bDQIEFomZi8y2YvOpF+AhNpUKLdmAlRhyZRIUCw5bQpBTbhX+4U/ZX+4V128jmN5ajw4h7SSAA4E34GVZ7KIn1jDyzGf+KgMI/3D4KQwr/cKLWoby1JCgADtsMjSTOoO8RuVBbzHirfY3+4UxhH+4U7Wot5ameFr6P6/6T8woHCP9wq7DU3MdmeMoiJNhJIhRnKO68yMv3RcY5tnQUmrOcWz32+IT9sZ77fELHvx1Rl7Lj+R+xozm19LjtTNQyTxsfAj5GFlOMZ77fEJOxbPfb4hG/HVD7Nj+V+xpz2j73/U+KRcSs/tdP32+ITGLZ77fEI346oOzY/kfszQqq+7v8lH2xnvt8Qk6o10ZXAxOhHJZ9rkpYTUXbyNewYc8LHU8RNJeLVL3IFKFLL2eIRl7PELyNyej9joe17P517oheZCsdUcRHyAHbp92SDezxCMp5eIRuT0Ydq2fzr3RByRUy3s8Qohp+yEbk9H7B2vZ/OvdAAlKk4Hl4hQk/cfVHVy0Ydr2fzr3RtYphqi0q1lJzjYT3gX3ATqeXJdEcoDVJjJIAuTbnfctGEpBxiQHTEOEwd1u2Z4QmwhtSRECOrJHVEkW4yUWFCGFOUOEmTAECZ8eapIg/fcuxIDi4uMROukl2oid5idIEyuVWMuLuJJH0Qm2NpIgeK53TY/hfqC6BK5/TX8r9QUMfuP0NOwfMw9UedRKEBeOdwTZTLtN2pkADtJsO9T9RuDmE8JI/6nAN8ChzbMaN+13kkCewAfHipChmOVs5tQCQJHfEG8xyPC7Isoc0gkEQRYg2IPCEl0MRQd6oF+UOYYG0C4tJjLrJAM9g5LnoHF7yHK6PRvVd2+S5q6XRuju3yVmD30eL+o/wCOny/JrlBKSFvPmFmn2bZL50DSdI2jYC8k9yolXuOWNsggC0G0gTvTZQL6jmNE3dAEDTmdB9EixxtpIzFJXYmiGOABmQCIObjobToqXFMjJNOmJEngEQkkKzogiYW7CDZjiCbwTZ0GJ3ZWnwWAbluwxsN8EHnA9Z9VezqEW06m27ZBzgxpculpvEWM7t3jnfrI52/bhBCYJaWcBY6+8Z8lKu2Gs4xJ7clMj4EIQPgXU8Q8EZtDM5ibiLzeTAJ46rT0lh4bLWy2cxeN8nLE8ZcZ3rG2tmY5pMHUSbXIzG/YLKTsRmY6XGNI48DHY1HiPwMYK5/TY/hn+5vmtzBCxdOfyv1BRxvhv0NGwfMw9UedQhMrxzuS805DW6vAkDi0y6O0ST2HiIUmVmuGWoOx41HbxH78ZDDwKj5iHGROhBe14ngCBHLMitS2sriZJ2Xn8x4P53udRO8QUyv1KK1AsN9NxGh7FWtuE2mPYd0kTus7T9UHvd7xWKUEk/BhK6XRvVd2+S5i6PRp2XdvkrMHvo8X9R/x2Jy/JuQ1pNwJ4xuTYBMG3ZxiwW52JaQdolugEXaZloaSdnTcBK3NnzSEE022UuptJGubKyBIAcYAjSxU24jPcEMfB3CHaHfeZHb5QeWHVpkAXDoA4fluewDkrKNVuYFr5cDIc8RoDYuvmvGsadyRauPEuxjswFMDVpebWzGS2Bu0I/UuQF0KmfZyuaQIiHM1gacDMrnVbOIANiR8eaEGNm7JTZK/2R9FEORmH2QmUUdFl9CtGbYEcTPCBBb/AMj96Z2BaMM6Ae1vPiPNaDpzoVWj1bCDlLWOLoPWMWsN99/BYsXUJc22jGCNb5BJPfKHyZm5l7eZu3zcVVUdLnH+on4lJDkyTB1uzzCGaEcvMAfNSptBMTEiJ77adisdTyjUGeB5/sUyJQFh6b/lH+4ea6CwdNn+F+pqhjfDfoatg+Zh6o86EkIXjnclrYcIJAcOqTYEe6TuPAns4Kxtdzdlwu3SdWkaSN4G4HTdaQZMZTGUEOcXAGS4NbJFhIvE2JPAp4inZ2yYaGlpJlzZc1pY48i42Pu2tMshauiNLYY503dYAX3G7iNNdNbaLIVfSux86QD35mgfM/5FZ0AuLGuh0b1Xdvkueuj0b1T2+Sswe+jxf1F/H4nL8myVrpuOcMEEOLBETqG/VYwVc6rDw4GcuUjtAHmFuZ81i6z+pqqVYgOYQ2xsBEkXEfVQqU2OAyEB1802B0jK2NdZ3LG+oTqT2SSPiq5n7ulRN4l5NWjbQoua6S0zo2IPGeQ03896oxpFtC4zLhYG+nPtWplN4aG3G4iToXXHgFicNhn6vmEvEsllGkigKUdqRCJKZQdNmui0YZ4BOYTIjsMggxv0+KyseB9+akHjml2zA8yOt7LjeVnQp4pocXFgIkuAnQmJi2+B4LM8gukDKOF7eN1V60c0GqEu2bP5l7iey43lZfSaSQALrTixECQbDQ9pv/ksDaoUvWhPtuz+dB2TG8rLCuf00f4X6mrZ60b1l6TbnZlbrIN+ChibZgSg4qSs0bJgYkMaMpJpJq2ecQtg6Ofxb4n6I/Dn8W+J+i87rI6nWdpwdUZ2PBGV0xuIuRPLeOX2ZuvANWQNBtmOwEQPFWfhz+LfE/RH4e/i3xP0R1kdSL2jB8yKalUZQxgIGpJ1ceJjTs7FQtv4c/i3xP0R+HP4t8T9EdZHUa2jBX+SMa6HR/VPb5KA6Ofxb4n6K6kz1Yh2pO6+gHGFfszU8RRjm8zxun8aE9hnGLt5fk0QglUHFN5+CicU3n4L1eoxPKz511ctDQSowqRim8/BAxTZtKXUYnlYdXLQ2tccjgXWgQJ1lwJhUOcSAJsJj5lUnEN5+H7qAxTefh+6XUYmjJ7smuBplGbks/tTefgEva28/BHUz0YuqlodJSBuoNK2YMxMC5kNOsQASRzMkBcalbo+mN0UlpAuCO1ELeGvIIMEgAzbfe4Go+M2g7sNQbR5Ex3GyJQrMcZWRaw62HAkgfNSewtMOF/H5aq5oOUEOyxrHDNrPC/wKVUbMgztRMbxqe8ZfDwbit0V5lG9J5siVB7lGC/chYncYNKYKiwwQRYi47VfUqu1zGDzNjvHd9OK10eeVuYeBUC08CrWvJ1cQOJJ7lpol1MuD6ecxEOmW3knKRIMWuN6lFAZRTdplPgVUCtr8YwteBSYMxcQ4atktIDYG7Kf8jpvxkzdDSXABTCxdIv6vf5LYSsPSAu3v8l6HRXzUeZj6Q+A+RkRKFtbTffI4BvEEaA2Lj8TPPsXXt0c5GNmKExr9/NTrjadAi5jsmyMNTDnX0FzpoN17X5ocqVgo26LsTgHsaHEWIJteBOp5c1kXYGLa5hDnAay11QHXgWtsPl8uVXZlNjIvBG8TChGTfEtlBLhwK00FL70TIneYFoptLYe6A2RrN4voN8ceKoox8CfgYPjCubV94SDaYi40Pd97l83iqds75lzHZBYTexvcXgz2Tpz0IWSLrpsrsyBkQCLifzWIdydz5LDXYM8C0n59l4lTxI5KmRiy/C0XOa6GlwA3awSBNwYAjW3LepMqts0bhEbiCNoTxknWJk8b6m4oBuVoN3Am2sREEWOoj+1YnkyYblEuPCSJIv27lOkkqZHjZieIcQdxUXFXPMtneCB3EW8IVD9FXHvIeJ3GNrla1urSI3id3PsjyWdj1qqVXAnaIm8A2kid3atNUYCPrILS38pBEibg6kHXQWW+n0oH5G1w5zQQXODpcctxM31L5gjrD3QDVRaHNBNSpNwQGF4m8AGdYjxVWLGTLlL5Mk52ZOEQAe26lFuKsWTK8RVGZxA2CXZQbmJsM2thG9UEtO4jsP1+qm5xIuSTI1NxY8VFvFKxk3sAMA/+94XP6S/L3+S2TCw9IHq9/lC9Dor5qPMxdIfAfIyBbsMSxjrXdGW95hwBA3HanibRvWFjSbAEm+nISfktbnbbi0gHM4FrjskSY1sQBaDwsutlmqOfjk7H0gNsCNs3mTMGQ0RxiDO/itOFwYy7VNzn3JnNAuWtNtmJI11LSL3iptd2k23gVMzbC8Boc5vbO5Sfios/MQbh7IDjGkk20jSDBHFVu6pF0d295mx8tMhgYBtflDQWkkbIcCbnqxcAa6rPieo5rg0mGgOkkth24yZNyHdt9Fz/ahF2zrZz37/AO0hN2MN9hl9eu6Y0nM4yoqLsbmqozJwlUfN4A7BAUICnZXuno6fVd/aP+bT5JO6g/uce7Y+hVbHkfEeIIVs2jh9SvnLdHdjFR0RmcNwElW4h+2xxvZrjHPaPzWaVqwmEdWc1rYzEWzGAYHzgfBONt0vEHSzZBtS+/QC3EAA3G7VWOxAEBrZ11A36wN06Trv7J4XoqrUqupNDczZzSYAhwBvvuU8N0XVfUfRaBmZmzSYAymDftKluTypcX9yLlDxZimxHZCg8WUnuHEcFCoVGHeQYndZBrVa86Hi0fAZf+1VtQCNxC1mA1YbFFhjM/LckMcWnSxEbwY14KmtULnEy4jdndmcBwJUJ8EZkXlQDHkkUb1FxSQEisGPIlvf5LvO6LPs4xGYQX5A2OZBMz/SuB0hllt+O/sXpdGJrao+jMe311D5FNGoWODmxI0m4Wiq1syGsvBu5w1E6Zhxi3BZCh1SQAd0x37p4fUrq2c+uFG81IFhA60NAEgBhcDxs9+vALPiHtygAyQY/wCTZ7IYw96ofWJAbNhw7AD8Ghbcfg6LKVJ7awe9422CJYYmOIjS+uoVbe7VlqV3RhBSlJvahTtlaQTZQlSRnUGTO41+9SY/d98l5z8fPuD/ACP0T/Hz/tj/AC/ZcX/5uPp9zru3YGv2PRh0b1p6KxAZWY+YDXid2ydl3wJXlh6Qu/2x/l/4oPpC7/bGkdb/AMUR6O2mLTS+4PbcFqr+x9dxtP2Z2JxB/MaQGnEB3znuSxtL1JxWIB67GZO1wLTHflK+c9K+n1SvTZTdRa3KWkuDycxDSLjLbWfBPH+nz6lFtE0GtjJLhUMuyC0jLa8HuW97Li50uGaz8XxMi2jDyt+uXge2r9IuoYXDOptYXRlLnNkgXLgCNJgeC6Hs7fbmFrQM9FznNjeHNE9t9eS89jvSBtDo/B1XYdlXPox7oyHK4yDlM6RovNUfT+oMQcQ6i1xylgZnIaBIgDZP2Uo7LiusrWXLUbx8NXnrz0PadEYoYjENovpsbToh7mNbxBawAyYOs6aqWC6QOLp4llVrQGNLmFogss+L8so+K+eYH0uqUqvrWsbml0guMEON2m2n0C24r07JY9lLDMpes/mOa+S6Zn8oiZPiVNbLi1mtb4Z6FPXYep9ANNtSrh8UQA0UHvfpEsaPkah/xQ6iGVMRio2Th2ObPvPBAjvYP8l5bB9NYj8KqVgyn6tpdTJL3es23taYbkyxL+IsuPiPTx78M3DepaAAxpd6wkkMMgRltu8E+zTayWf90N40F4/8Pd9COrhlFhbQp0zq1xipUBEyB70EHn3qnD4VlJ2LqtY0mk4hgiQyRNhu1A5AFePp/wCoDg1k4Wm57AA17nGYtNosSBrKGf6gOFR7/ZmZKgAewvOVxAIzdXeCREaeKFsmJSVcPqLr4ansOkMe+pgGVXZQ71os0QNlzoME8grcX02+nhDVxAZnqAtpU2tgwR1nXJi8+A1K8RivT0vY2m3C02NbUDwGuMWM5XAtvN5PNXY7/UFtUg1MDSeRpmfMeLFbgbPOOIpT4JLxK8TFjKDUXn6HpujmjD4Og6lVo0X1AHufVF3yJyg74kCNwHElWYR1F3SBdQLH58O7PkALQ/O0ExxgCfHUrxPR/poWUhQq4ZldjTLA8wWzJgHKeJ+WiWB9M/VYl2IZhmNmnkDGuLWgS285ddkDQfXdTd6syqsl4I9Zh+kDicHimvYwCkHerDGhoaA0lu+xGTcovwDKtHo5jhsOIDtxcMmYi2kwRxuvG4D0sdTpYikKQPrwQXZyMoIcLDLfrfBSxPpe91PDsawMNCC14fJJaAAS0tgaKTVPLJX/AEJZrPN1/Z9DqV6TXvo1a+GbQjL6jR7TA13A66aWhfM3gSQ24BMHiAbFdXEenDHgl+BouqOaWueSby3LMZZ05zzXmhjz7vx/ZTwGop39CvaE5tUb4UY7ViPSH9Px/ZH4gfd+Kv6yJn6qehgCEkLIbhhCEJiBNCSALqmIe4Na57nNaIa0uJa0cGgmB3KpCEAC9n6D9BYd9LEYzFNL6WHBhgMZ3Bud0wRNi0ATBLrrxi9v6DdN4ZmHxGDxTjTZWkteASAXMDHAwDBGVpBIjVRxL3chwq8zt9I4yhV6DxD8PQ9Qz1jBkmdoVqMkHnI8FV0lgej+jRh6NfCjEPqiatRzrtEtDnNB5kw0RYazrjx+PwNLouvgsPiTVqF7HAuaW5j6yk5xbaMoaN53FbOlOkOjukRh61fEnD1KQipTLScwkFzQY4gwRNjpOlKTWtWXWvpdHm/9QegGYPEhtKRTewPa0mcpzFrmgm5FgRPvRuXU9F+jsH+GVsViKHrXU6piHFriAKeVmYGzZdfkSuR6fekDcZiQ6lPq2NDGkiC65c58G4BkAA7m816j0LoUn9D4hleoadM1XZ6gEltqRBiDvjxU22oKyEUnJ0RxPQuCxOHw2NoUBRBxFKnVpzLXNfXbSe0gWnMRDhEgmeVPphT6Nwjq+HbhnurVGSx0AsolzMrMuYyLguJAJ2tdAI4v0hwdClhcFhajn0mYilUrVntIGVtUVDFhJzQbCAGxcm3E9O+lKNfHeupOFSnlpzEgOy9ZtwOzvSim3ndDk4pZVZ6j0cwmBxBpUWdF1TSew5sTUzWcGkn+INQYgOaRciAN2Do70dw7qXSeHDA6th3VDSeZzZYJpt4EzTIJ/qXoK3pZgjXo4gY+o2m1oZ7KxhDZdmbneANGhwMX6gjgeF0d09hqHS1aqK+bD12Ozvg5WuMPiIkgFpaDH51Fb2fEk93LgWD0VofhGcsHtXqfaM98+XNnjhGTZXP6Y6OweGp9HMrUHOdUaKmIyGKjgWiGTN9p+ggnJAIXWp+lOF/EHA1R7J7IMOHQ7KYh2kTvc3TcsVf0owx6YbiHHNh6bBSY8NJDdknPlibOe4aTvTW94+v+hPd8PQ6LuhcNicNiXDo5+DdSY59J7g5hfDXlpIIE9XaaZs4XnT5aF9fpekWCD8Syp0i+q3ENdEtPq6DTmAYyBGaH8L5BN9fkVVoDiGmWgkNOkgGxjdIU8K87IYiWVEUIQrSsrTSlAKgSGmkE0wBCEymIEIQgAQhCYgQmhAAu/g/SU08BVwQpz615cXl0ZRsWDYudjjvXASSaT4jTa4DQhCYgQhCBAhCEDBCEIECEIQBWUBIJhQJjCaUppgCEIKBAmkmmAIQhMQ0kIQAIQmgBJoQgAQhJADQkmgAQhCABCEIAqATCiCpKBYMJpBMJkQQhCBAhCEDAoCCEJiGhCECBNJCYAhCEANC6hw2FzEe0PjMAHGmRLf4eZ2WJkZn2/wDrHEBL2bCwP/kOmGzFN0SQ7MBImxDe3NySsdHMQunTw+FPWrvbf3HOBsbzlG+BEb9yqp0MOWsLqzmuOXOMjjl0zRs3Ik793NFhRgTXUGGwm/EP6zR/LN2moWudpYhgD4vcxyHKCE7BqhoQhMRUgJBMKssGmEmppkRoSQmA0ICECBCaEwBCEIECEIQAIQhMBpIQkA0kIQAJpIQAIQhAH//Z

Sebastian Sikorski, "Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją", Warszawa 2021

"Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa", red. Artur Kotowski, Warszawa 2021

Piotr Burczaniuk, "Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce", Warszawa 2021

"Nowelizacja postępowania cywilnego. Wpływ zmian na praktykę sądową", red. Marcin Białecki, Sławomira Kotas-Turoboyska, Filip Manikowski, Elżbieta Szczepanowska, Warszawa 2021

Marcin Białecki, Aleksandra Klich, Andrzej Zieliński †, "Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD", Warszawa 2021

"Tryb powoływania sędziów i rola rad sądownictwa w wybranych państwach europejskich", red. Marcin Romanowski, Andrzej Pogłódek, Warszawa 2021

       2020

"Prawo międzynarodowe i Unia Europejska w konstytucji", red. Mariusz Muszyński, Szymon Pawłowski, Warszawa 2020

"Scripta Gelliana", Jan Zabłocki, Warszawa 2020

"Uchodźstwo XXI wieku z perspektywy prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego", red. Elżbieta Karska, Warszawa 2020

Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek, "Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy", Warszawa 2020

Krzysztof Masło, "Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie przeciwko ludzkości", Warszawa 2020

"Instytucje materialnego prawa administracyjnego: przegląd regulacji. T. 2", red. Irena Lipowicz, Warszawa 2020

Model prawny leków biopodobnych", red. Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, Warszawa 2020

"Sądownictwo konstytucyjne: teoria i praktyka. T. 3", red. Mirosław Granat, Warszawa 2020

"Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia", red. Dariusz Fuchs, Katarzyna Malinowska, Dorota Maślak, Warszawa 2020

Artur Kotowski, "Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa", Warszawa 2020

Mariusz Muszyński, "Prawo międzynarodowe państw europejskich i ich kolonii" w serii "Siła, idea, norma: prawo międzynardowe w ujęciu historycznym. T. 2", Warszawa 2020

"Prawo sztucznej inteligencji", red. Luigi Lai, Marek Świerczyński, Warszawa 2020

Magdalena Satora, "Processus contra Templarios in Francia. Procès-verbaux de la procédure menée par la commission pontificale à Paris (1309-1311) (2 vol.)" Leiden 2020

"Polska dyplomacja w staraniach o pokój (1918-1939): zbiór studiów", red. Magdalena Satora i 

Marek Kornat, Warszawa 2020

Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel, "Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz", Warszawa 2020

Paweł Czarnecki, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska, "Zatrudnianie pracowników samorządowych", Warszawa 2020

"Kształtowanie się spółki akcyjnej a doświadczenia polskie", red. Marek Michalski, Warszawa 2020

"Postępowanie cywilne po nowelizacji: vademecum", red. Grzegorz Jędrejek , Warszawa 2020

Zbigniew Więckowski, "Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych", Warszawa 2020

 

Grzegorz Jędrejek † , "Wykładnia przepisów prawa cywilnego", Warszawa 2020

Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami: komentarz", Warszawa 2020

"Innowacje w ochronie zdrowia: aspekty prawne, ekonomiczne  i organizacyjne", red. Irena Lipowicz, Ewelina Nojszewska, Sebastian Sikorski, Warszawa 2020

        2019

Mirosław Granat, Katarzyna Granat, " The constitution of Poland: a contextual analysis", Oxford 2019

"Sądownictwo konstytucyjne: teoria i praktyka. T. 2", red. Mirosław Granat, Warszawa 2019

"Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: komentarz", red. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki, Warszawa 2019

Marta Zuzanna Osuchowska, "Rozwój pozycji prawnej Kościoła katolickiego w Argentynie", Wrocław 2019

Natalia Kohtamäki, "Prawo hybrydowe w porządku normatywnym Unii Europejskiej", Pułtusk-Warszawa 2019

"Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka: sprawy wiodące: sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r.", red.  Elżbieta Hanna Morawska, Warszawa 2019

Aleksandra Syryt, "Oddziaływanie prawa międzynarodowwego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce: perspektywa konstytucyjna", Warszawa 2019

"Konstytucja : prawo i praktyka : wybór studiów : księga jubileuszowa / Maria Kruk", red. Cezary Mik, Warszawa 2019

"Polski korpus służby cywilnej i jego zmiany: prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji", red. Zbigniew Cieślak, Wojciech Drobny, Warszawa 2019

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski "Podstawy prawoznawstwa", Warszawa 2019

Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz "Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: komenrtarz", Warszawa 2019

Dariusz Góra-Szopiński, Krzysztof Łabędź, Piotr Pochyły, "Polityka wyznaniowa: perspektywa III RP",         Kraków 2019

"Piramidy finansowe a bezpieczeństwo rynków", red. Marek Michalski, Warszawa 2019

"Internet: analityka danych", red. Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor,  Warszawa 2019

Jacek Jaworski, "Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej w procesie planistycznym i budowlanym", Warszawa 2019

Jacek Jaworski, Arkadiusz Prusaczyk, Adam Tułodziecki, Marian Wolanin, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami: komentarz", Warzsawa 2019

"Zarządzanie ludźmi w organizacji: zapobieganie przyczynom przestępczości", red. Joanna Taczkowska-Olszewska, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec, Warszawa 2019

"Rynek finansowy: zapobieganie przyczynom przestępczości", red. Grzegorz Blicharz, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec, Warszawa 2019

"Rynek ubezpieczeniowy: zapobieganie przyczynom przestępczości", red. Maria Płonka, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec, Warszawa 2019

"Rynek energetyczny: zapobieganie przyczynom przestępczości", red. Łukasz Wojcieszak, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec, Warszawa 2019

"Tempora mutantur cum legibus: księga jublileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie", red. Anna Tarwacka,  Warszawa 2019

"Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych", red. Krzysztof Warchałowski,  Marta Osuchowska, Warszawa 2019

Mariusz Szyrski, "Energetyka lokalna: studium administracyjnoprawne", Warszawa 2019

Mariusz Muszyński, "Siła norma idea: prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. T. 1", Warszawa 2019

Natalia Kohtamäki, "Theorising the legitimacy of EU regulatory agencies", Berlin 2019

Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski, "Leczenie biologiczne a prawa pacjenta", Warszawa 2019

Leczenie biologiczne a prawa pacjenta Marek Świerczyński

Cezary Mik, "Fenomenologia regionalnej integracji państw: studium prawa międzynarodowego. Tom II. Regionalne organizacje integracyjne z perspektywy analitycznej prawa międzynarodowego",  Warszawa 2019

"Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej", red. Cezary Mik, Warszawa 2019

Agata Kosieradzka-Federczyk, "Ocena oddziaływania na środowisko: węzłowe zagadnienia prawnomiędzynardowe", Warszawa 2019

Bartłomiej Oręziak, "Cyberprzestępczość w aspektach proceduralnych: dowody elektroniczne a nowoczesne formy przestępczości", Warszawa 2019

"Internet: przetwarzanie danych osobowych: processing of personal data", red. Grażyna Szpor,  Kamil Czaplicki, Warszawa 2019

"Telemedycyna i e-Zdrowie: prawo i informatyka", red. nauk. Irena Lipowicz, Marek Świerczyński, Grażyna Szpor, Warszawa 2019

Telemedycyna i e-Zdrowie. Prawo i informatyka Irena Lipowicz

"Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa", red, nauk. Grażyna Szpor,  Kamil Czaplicki, Agnieszka Gryszczyńska, Warszawa, 2019

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz Kamil Czaplicki

"Postępowanie cywilne-wprowadzone i projektowane zmiany 2019", red. nauk. Grzegorz Jędrejek, Sławomira Kotas, Filip Manikowski, Warszawa, 2019

Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane, Grzegorz Jędrejek

Grzegorz Jędrejek, "Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym", Warszawa 2019

Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym Grzegorz Jędrejek

Paweł Czarnecki,  Piotr Grzebyk,  Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska, "Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem", Warszawa 2019

       2018

"Prawo jako zawód i powołanie: deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych", red. Aleksandra Syryt, Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki, Warszawa 2018

Marek Kornat, Wacław Uruszczak, "550 years of Polish parliamentarism", Warszawa 2018

Łukasz Dawid Dąbrowski, "Przestępczość korupcyjna w świetle prawa międzynarodowego", Warszawa 2018

Sławomir Godek, "O odrodzeniu Rzeczypospolitej", Warszawa 2018

"Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych",  red. Marcin Wielec, Warszawa 2018

Julia Kosonoga-Zygmunt, "Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej", Warszawa 2018

Anna Tarwacka, "European Legal Culture through the Prism of Jokes", Warszawa 2018

Anna Tarwacka, European Legal Culture through the Prism of Jokes

Cezary Mik, "Fenomenologia regionalnej integracji państw: studium prawa międzynarodowego. Tom I. Tteoria i praktyka regionalnej integracji państw", Warszawa 2018

Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego. Tom I. Teoria i praktyka regionalnej integracji państw

"Internet: informacja przestrzenna", red. Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki,  Warszawa 2018

Agnieszka Mikos-Sitek,  Piotr Zapadka, "Prawo finansów publicznych",  Warszawa 2018

Prawo finansów publicznych

Marcin Białecki, dr Aleksandra Klich, Andrzej Zieliński, "Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD", Warszawa 2018

"Kodeks spółek handlowych: łączenie, podział i przekształcanie spółek: komentarz", red. nauk.  Marek Michalski, Maciej Kożuchowski, Warszawa 2018

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i, Małgorzata Badowska

Mateusz Tchórzewski, "Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania w podatku dochodowym", Warszawa 2018

Przychody osoby prawnej nietworzące podstawy opodatkowania, Mateusz Tchórzewski

"Prawo prywatne międzynarodowe: komentarz", red. Maksymilian Pazdan, aut. Jadwiga Pazdan, Marek Świerczyński,  Łukasz Żarnowiec, Warszawa 2018

Łukasz Żarnowiec, "Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów", Warszawa 2018

Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych - na styku statutów

Andrzej Pogłodek, "Instytucja referendum we współczesnym Kirgistanie: studium prawno-polityczne", Warszawa 2018

Jadwiga Pazdan, "Umowy dotyczące spadku w rozporządzeniu spadkowym Unii Europejskiej",

Warszawa 2018

Katarzyna  Roszewska, "Ryzyko niezdolności do pracy", Warszawa 2018

Ryzyko niezdolności do pracy Katarzyna Roszewska

Agnieszka Piskorz-Ryń, "Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego: zagadnienia administracyjnoprawne", Warszawa 2018

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Zagadnienia, Agnieszka Piskorz-Ryń

Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, "Kodeks postępowania administracyjnego: komentarz",

Warszawa 2018

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Andrzej Wróbel

Krzysztof Świtała, "Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej", Warszawa 2018

Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej

Wojciech Federczyk, Michał Klimaszewski, Bartosz Majchrzak, "Postępowanie administracyjne",

Warszawa 2018

Postępowanie administracyjne

         2017

Marcin Wielec, "Wartości - analiza z perspektywy osobliwości postępowania karnego", Lublin 2017

Znalezione obrazy dla zapytania wartosci-analiza-perspektywy-osobliwosci-postepowania-karnego/

Anna Reda-Ciszewska, Magdalena Rycak, "Zatrudnienie pracowników tymczasowych: komentarz", Warszawa 2017

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz Anna Reda-Ciszewska

"Internet: strategia bezpieczeństwa", red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska, Warszawa 2017

"Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym", red. Andrzej Kidyba, Marek Michalski,  Warszawa 2017

"Instytucje materialnego prawa administracyjnego: przegląd regulacji", red. Irena Lipowicz, Warszawa 2017

Książka jest udostępniona na licencji CC, na stronie Katedry pod adresem http://www.kpaist.uksw.edu.pl. Mogą z niej w wolnym dostępie korzystać studenci i wszyscy zainteresowani

Zbigniew Lewicki, "Ameryka: instytucje i społeczeństwo 1607-2017", Warszawa 2017

Grezgorz Jędrejek, "Kodeks rodzinny i opiekuńczy: komentarz", Warszawa 2017

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Grzegorz Jędrejek

Mirosław Granat, " Prawo konstytucyjne: pytania i odpowiedzi", Warszawa 2017

Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi Mirosław Granat

J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolani, "Ustawa o gospodarce nieruchomościami.: komentarz", Warszawa 2017

"Przyszłość rodziny w UE", red. nauk. Sławomir Godek, Renata Kamińska, Warszawa 2017

Marek Porzeżyński, "Zdolność patentowa programów komputerowych", Warszawa 2017

Radosław Mędrzycki, "Zadania administracji publicznej w zakresieprzeciwdziałania bezdomności : studium administracyjnoprawne",  Warszawa 2017 

"MERITUM: prawo rodzinne", red. merytoryczny Grzegorz Jędrejek, Warszawa 2017

MERITUM Prawo rodzinne Grzegorz Jędrejek

Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2017

Zarys prawa administracyjnego

Martyna Wilbrandt-Gotowicz, "Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne", Warszawa 2017

Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania, Martyna B. Wilbrandt-Gotowicz

"Jawność i jej ograniczenie. T. 1. Idee i pojęcia", red. Grażyna Szpor, Warszawa 2017

"Z problematyki wiktymologii : księga dedykowana profesor Ewie Bieńkowskiej", red. Lidia Mazowiecka, Witold Klaus, Anna Tarwacka, Warszawa 2017

Robert Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2017

Mariusz Stanik, "Zasada przejrzystości stosunków korporacyjnych w polskim prawie grup spółek",    Warszawa 2017

"Bezdomność : problemy prawne, innowacyjne rozwiązania", red. Irena Lipowicz,  Warszawa  2017

Zbigniew  Lewicki, " Historia cywilizacji amerykańskiej : era konfrontacji 1941-1980", Warszawa 2017

Grzegorz Jędrejek, "Dochodzenie Roszczeń związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem", Warszawa 2017

Mariusz Szyrski, "Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) : analiza administracyjnoprawna", Warszawa 2017

       2016

Anna Tarwacka, "Obrócić prawo w żart: instytucje prawne w zbiorze dowcipów "Philogelos",         Warszawa 2016

Krzysztof Warchałowski, Marta Osuchowska, "Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach miedzynarodowych", Warszawa 2016

"Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe: model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce", red. Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik, Lublin 2016

"Leksykon tajemnic", red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska, Warszawa 2016

Mirosław Kosek, "Powództwo prokuratora w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego", Warszawa, 2016

"Prawo konstytucyjne: pytania, kazusy, tablice, testy", red. Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Warszawa 2016

"Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej", red. Ewelina Gierach, Michał Jabłoński,                Krzysztof Koźmiński, Warszawa 2016

Katarzyna Cichos, "Unijna polityka współpracy na rzecz rozwoju : zagadnienia prawne", Katowice 2016

Elżbieta Hanna Morawska, "Zobowiązania pozytywne państw-stron Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności", Warszawa 2016

M. Rzotkiewicz, "Wykonywanie przez Polskę decyzji Komisji Europejskiej nakazujących odzyskanie pomocy państwa w świetle prawa Unii Europejskiej", Warszawa 2016

K.J. Marciniak, "Morskie zasoby genetyczne w prawie międzynarodowym", Warszawa 2016

Ł. Kułaga, "Traktowanie sprawiedliwe i słuszne a minimalny standrad traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym", Warszawa 2016

R. Kamińska, "W trosce o miasto : cura urbis w Rzymie okresu republiki i pryncypatu", Warszawa 2016

Z. Lewicki, "Igrzyska demokracji : amerykańska kultura wyborcza", Warszawa 2016

"Biologiczne produkty lecznicze : aspekty prawne", red. M. Świerczyński, Warszawa 2016

K. Czaplicki, "Dokemnty tożsamości : jawność i bezpieczeństwo", Warszawa 2016

J. Dąbrowska, "Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych", Warszawa 2016

"Rejestry publiczne : jawność i interoperacyjność", red. A. Gryszczyńska, Warszawa 2016

"Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz", red. A. Wróbel, M. Jaśkowska, Warszawa 2016

R. Oktaba, "Prawo podatkowe", Warszawa 2016

"Jawność i jej ograniczenia. T. 5. Dostęp i wykorzystywanie", red. nauk. G. Szpor, red. t. 5 A. Piskorz-Ryń, Warszawa 2016

"Jawność i jej ograniczenia. T. 11. Standardy europejskie", red. nauk. G. Szpor, red. t.11 C. Mik, Warszawa 2016

       2015

B. Majchrzak, "Problem delimitacji regulacji administracyjnoprawnej w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego", Warszawa 2015

B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, ,, Zarys prawa administracyjnego", Warszawa 2016

K. Dybowski, M. Romanowski, "O trudnych przypadkach w filozofii prawa : studia z antropologii filozoficznej", Warszawa 2015

M. Jaśkowski, "Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej", Warszawa 2015

"Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład. 5.1, Księgi 33-36", red. T. Palmirski , zespół D. Brodka, K. Hilman, M. Hładyszewska, T. Palmirski, J. Zabłocki, Kraków 2015

"Iura et negotia: księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie",red. A. Tarwacka,  Warszawa 2015

"Noctes Iurisprudentiae: scritti in onore di Jan Zabłocki", red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015

J. Majewski, "Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015", Warszawa 2015

A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, "Kodeks spółek handlowych: orzecznictwo", Warszawa 2015

"Globalne problemy ochrony praw człowieka", red. E. Karska, Warszawa 2015

"Jawność i jej ograniczenia. T. 7. Postępowanie administracyjne", red. nauk. G. Szpor, red. t. 7C. Martysz, Warszawa 2015

"Jawność i jej ograniczenia. T. 9. Zadania i kompetencje", red. nauk. G. Szpor, red. t. 9 B. Szmulik, Warszawa 2015

"Jawność i jej ograniczenia. T. 10. Przeciwdziałanie przestępczości", red. nauk. G. Szpor, red. t. 10J. Majewski, Warszawa 2015

                               

W. Federczyk, A. Fogel,  A. Kosieradzka-Federczyk, "Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym", Warszawa 2015

M. Gładoch, "Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy", Toruń 2015

K. Dobrzeniecki, M. Romanowski, "Reprywatyzacja, problemy tworzeia i stosowania prawa", Warszawa 2015

"Prawo konstytucyjne porównawcze", red. B. Szmulik, A. Pogłódek, Warszawa 2015

"Instytucje ochrony praw człowieka", red. nauk. B. Szmulik, A. Pogłódek, B. Przywora, Warszawa 2015

A. Pogłódek, "Konstytucja Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej", Warszawa 2015

A. Pogłódek, "Konstytucja Republiki Abchazji", Warszawa 2015

G. Szpor., C. Martysz, K. Wojsyk, "Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz", Warszawa 2015

"Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe", red. nauk. I. Lipowicz, aut.  R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Warszawa 2015

M. Szyrski, "Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna", Warszawa 2015

"Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo", red. J. Majewski, Warszawa 2015

"Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. T. 4. Nowe zjawiska w administracji publicznej", red. Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk, Warszawa 2015

"System Prawa Karnego Procesowego. T. 14. Tryby szczególne", red. nauk. P. Hofmański, red. nauk. t. 14 F. Prusak, Warszawa 2015

M. Derlatka, "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ze schematami", Warszawa 2015

K. Opolski, A. Giemzik-Salwach, M. Dwórznik, M. Podleśna, K. Wais, P. Zapadka, "Sektor shadow banking w Polsce", Warszawa 2015

"Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989-2014", red. M. Paździor, B. Szmulik, Lublin 2015

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach