Aktualne konferencje

Katedra Prawa Konstytucyjnego serdecznie zaprasza na seminarium "Pierwszy Okrągły Stół Problematyki Sądownictwa Konstytucyjnego", które odbędzie się 17 listopada (piątek), w sali nr 201, bud. nr 23 na terenie młocińskiego kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegółowe informacje dostępne są na podstronie Katedry Prawa Konstytucyjnego.

 

Chcąc uczestniczyć w europejskiej debacie o przyszłości Europy, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz Stosunków Międzynarodowych zaprasza na międzynarodowe seminarium naukowe organizowane we współpracy z Universität Osnabrück, Universität Siegen oraz Fernuniversität Haagen. Seminarium naukowe odbędzie się 29 września 2017 r. w Auli Schumana w budynku 21 na WPiA UKSW.

Celem tego projektu jest uczestnictwo w ogólnoeuropejskiej dyskusji w ramach procesu Białej Księgi (White Paper) Future of Europe - Reflections and scenarios for the EU27by 2025. Nasze naukowe spotkanie przedstawicieli doktryny niemieckiej i polskiej ma umożliwić omówienie i ocenę przedstawionych w Białej Księdze scenariuszy rozwoju UE z polskiej i niemieckiej perspektywy. Seminarium wsparła finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, za co serdecznie dziękujemy. Seminarium odbędzie się w języku polskim i niemieckim, lecz zapewnione zostało tłumaczenie.  Załączamy program seminarium.
 

 

Szanowni Państwo,
Organizatorzy: Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działające w ramach sieci naukowej serdecznie zapraszają Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności”, która odbędzie się w Warszawie 10 października 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach:

Z wyrazami szacunku,
w imieniu organizatorów:
Dr Radosław Mędrzycki, UKSW
Dr Magdalena Małecka-Łyszczek, UEK

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach