Aktualne konferencje

W imieniu organizatorów (Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS oraz Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW) serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Obrady plenarne odbędą się 6 października 2016 r. (czwartek) od godz. 9.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.

Szczegóły na stronie konferencji:

https://spkinarynku.wordpress.com/

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/965328320249885/

 

 

Wydział Prawa i Administracji UKSW, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy UKSW, Szkoła Nauk Ścisłych UKSW oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW zapraszają na sesję naukową „Człowiek w Cyberprzestrzeni”  połączoną z uroczystą inauguracją, uruchamianego w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, interdyscyplinarnego kierunku studiów „Człowiek w cyberprzestrzeni” (PRAWO - EKONOMIA - SOCJOLOGIA - INFORMATYKA).

Przedmiotem Sesji naukowej jest przedstawienie i omówienie najnowszych zmian prawa dotyczących cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności w sieci. 

W debacie zostaną przedstawione w szczególności:

  • cechy pojęcia cyberprzestrzeni oraz cyberbezpieczeństwa,
  • nowe aspekty prawne ochrony danych osobowych w powiązaniu z prawem unijnym,
  • zagadnienia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego w kontekście rozporządzenia eIDAS oraz jednolitego prawa konsumenckiego,
  • wyzwania informatyzacji sądownictwa.

 

AGENDA

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników/ briefing prasowy 

9.15 – 9.45 Uroczysta inauguracja kierunku studiów z udziałem zaproszonych gości i otwarcie sesji naukowej 

9.45 – 10.00 prof. dr hab. Marek Michalski, Pojęcie cyberprzestrzeni 

10.00 – 10.15 dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Unijna reforma ochrony danych osobowych 

10.15 – 10.30 dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO, Identyfikacja w cyberprzestrzeni 

10.30 – 10.45 prof. dr hab. J. Gołaczyński, Informatyzacja sądownictwa 

10.45 – 11.30 Pierwsza dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości dotycząca człowieka w cyberprzestrzeni (moderator: prof. dr hab. Marek Michalski – Dziekan WPiA UKSW)

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa


12.00 – 12.15 dr hab. G. Szpor, prof. UKSW, dr hab. M. Świerczyński, prof. UKSW, Cyberbezpieczeństwo

12.15 – 12.30 dr Marcin Zarzecki, Analityka big data jako instrument zmiany społecznej, politycznej i gospodarczej 

12.45 – 13.00 mec. Ireneusz Piecuch, Zarządzanie w erze cyfrowej 

13.15 – 13.30 dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, Konsument w cyberprzestrzeni 

13.30 – 13.45 dr Mariusz Ulicki, Socjotechniki w Cyberprzestrzeni 

13.45 – 14.30 Druga dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości dotycząca cyberbezpieczeństwa (moderator: dr Marcin Zarzecki – Prodziekan WNHiS UKSW)

 

Sesja naukowa odbędzie się dnia 11 października 2016 r., godz. 9.00 – 14.30 w Auli Roberta Schumana, AM, UKSW, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 21, Warszawa.
 

Biuro projektu: ul. Wóycickiego 1/3, bud. 17 pok. 1758, 01-938 Warszawa, tel. +48 506 339 768, adres e-mail: wieckowskizbigniew@gmail.com

 
 
 
 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne”. Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2016 r. w Auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegóły na stronie konferencji.

Szanowni Państwo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Stowarzyszeniem Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej i Wydawnictwem Wolters Kluwer serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/„Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku w Auli im. Roberta Schumana w Auditorium Maximum UKSW.

         Ideą konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z  zakresu mediacji.

  Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,8612,zaproszenie-do-uczestnictwa-w-miedzynarodowej.html

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach