Aktualne konferencje

XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

"Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony po zmianach -
pierwsze doświadczenia praktyczne"

 

Warszawa, 30 maja 2016 r.

 

 

Program:
 

 

10.00 – 10.15: Otwarcie konferencji

 
10.15 – 10.40: Prof. dr hab. Jacek Giezek, Uniwersytet Wrocławski – Kształtowanie granic ustawowego zagrożenia   w znowelizowanym kodeksie karnym  
 
10.40 – 11.05: Prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –Warunkowe zawieszenie wykonania kary po zmianach z 2015r.
 
11.05 – 11.30: Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Obowiązek naprawienia szkody   lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z perspektywy cywilisty
 
11.30 – 12.00: Przerwa na kawę
 
12.00 – 12.25: Prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Jednolitość czy dwoistość nowego modelu kary łącznej a praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów rozdziału IX kodeksu karnego 
 
12.25 – 12.50: Prof. dr hab. Mirosława Melezini, Uniwersytet w Białymstoku Zmienione przepisy o karze ograniczenia wolności
 
 
12.50 – 13.15: Dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – Środki zabezpieczające po nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015r. 
 
13.15 – 14.30: Przerwa na lunch
 
14.30 – 16.30: Dyskusja
 
16.30: Podsumowanie, zamknięcie konferencji
 
 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE                

1. Obrady XIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego odbędą się 30 maja 2016 r. w Auli Głównej im. ROBERTA SCHUMANA budynku „AUDITORIUM MAXIMUM” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3.

2. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 180 zł.

a. Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

b. Konto bankowe: Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

c. Tytuł przelewu: „XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne”  - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

d. Termin płatności: 10.05.2016 r.

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdów.

4. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie:            http://wpia.uksw.edu.pl/konferencje

5. Po dokonaniu rejestracji na adres e-mailowy podany w formularzu wysłany zostanie automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia (osoby posiadające adresy e-mailowe w domenie @gmail.com proszone są o sprawdzenie folderu SPAM). W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia (po sprawdzeniu, że stosownej wiadomości nie ma również w folderze SPAM) prosimy o kontakt e-mailowy na adres m.spiridis@uksw.edu.pl

6. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 10 maja 2016 r.

7.Wypełnienie formularza zgłoszenia i otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w konferencji.

8. Wpłaty wpisowego należy dokonać w terminie wskazanym w pkt 2 po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Jeżeli życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT, prosimy o podanie wymaganych do jej wystawienia danych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz zaznaczanie w formularzu stosownej opcji. Termin do wystawienia faktury wynosi siedem dni od daty wpływu środków na konto Uniwersytetu. Po upływie tego terminu wystawienie faktury nie będzie możliwe, co wynika z przepisów prawa podatkowego..     

9. Dalsze informacje dot. konferencji można uzyskać telefonicznie u Pani mgr Magdaleny Spiridis 570-571-156

 

Dane do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w XIII Bielańskim Kolokwium Karnistycznym


Kwota: 180 zł

Dane odbiorcy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Konto bankowe:  Bank Zachodni WBK:  81 1090 1014 0000 0001 2229 7627

Tytuł przelewu:  „XIII Bielańskie Kolokwium Karnistyczne” - opłata konferencyjna oraz imię i nazwisko osoby, której dotyczy wpłata.

 

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej:  10.05.2016 r.

 

 

..................................................................................................................................................................................................................

 

W imieniu organizatorów (Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS oraz Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UKSW) serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”. Obrady plenarne odbędą się 6 października 2016 r. (czwartek) od godz. 9.00 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4.

Szczegóły na stronie konferencji:

https://spkinarynku.wordpress.com/

oraz na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/965328320249885/

Copyright © 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach