Aktualności - administracja niestacjonarna

WRZEŚNIOWE DYŻURY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH WPiA

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy terminy  w letniej sesji poprawkowej. Dane uzupełniane są na bieżąco. Czytaj więcej

Składanie prac magisterskich i licencjackich

Szanowni Państwo,

Ostateczny termin składania prac licencjackich i magisterskich upływa 3 października 2017 br (wtorek)

Dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz

Informujemy, że dyżur Pani Profesor Ireny Lipowicz zostaje przełożony na dzień 27 września godz. 15.00

Obowiązek zgłaszania programu do rozliczenia

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku zgłaszania programu do roliczenia. Zwłaszcza Studenci ostatniego roku, któzy chcą zostać dopuszczeni do obrony, po zaliczeniu całej sesji i sprawdzeniu czy w usosie mają wszystkie wpisy, zgłaszają program do rozliczenia. Do obrony dopuszczeni zostają Studenci, któzy złożyli komplet dokumentów oraz mają rozliczony program i status - Absolwent przed obroną.

Pozostali Studenci zgłaszają program do rozliczenia niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wpisów w systemie usos.Czytaj więcej

Egzaminy licencjackie i magisterskie

Do egzaminu dyplomowego dopuszczeni są studenci, którzy złożyli w terminie prace oraz zgłosili program do rozliczenia po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i mają wpisane w usosie wszystkie oceny.

Obrony odbywają się w sali 1724.

Seminarzyści dr J. Kosonogi-Zygmunt: 26.09.2017 (wtorek) godz. 9.00;

Seminarzyści dr Ł. Żarnowca: 26.09.2017 (wtorek) godz. 10.30;

Seminarzyści dr D. Fuchsa: 26.09.2017 (wtorek) godz. 10.00;

Seminarzyści dr R. Mędrzyckiego: 26.09.2017 (wtorek) godz. 11.00

Pomoc psychologiczna dla studentów UKSW

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami.
Pomoc skierowana jest do studentów UKSW z niepełnosprawnością doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).
Czytaj więcej

Karta Absolwenta UKSW

KARTA ABSOLWENTA UKSW (DARMOWA) – ATRAKCYJNE ZNIŻKI NA PRODUKTY ORAZ USŁUGI
Jesteś studentem ostatniego roku studiów lub Absolwentem UKSW? Dołącz do Nas i korzystaj z przywilejów, które daje „Karta Absolwenta UKSW”. Wystarczy wypełnić deklarację znajdującą się na http://bk.uksw.edu.pl/node/204
Partnerami programu „Karta Absolwenta UKSW” są m.in.: Teatr Capitol, Kino Atlantic, Pizza Dominium.Czytaj więcej

Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,Czytaj więcej

Komunikat

Na WPiA nie funkcjonuje obieg dokumentów drogą elektroniczną. W związku z tym  NIE NALEŻY składać podań do Prodziekana przez USOSweb ponieważ nie są one rozpatrywane. Wszelkie wnioski w sprawach studenckich, napisane zgodnie z zamieszczonymi na stronie wzorami, składa się osobiście w Dziekanacie bądź przesyła pocztą na adres Dziekanatu.

Obowiązkowe praktyki studenckie

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału WPiA studenci mają obowiązek odbyć praktykę zawodową. Za odbyte praktyki student otrzymuje punkty ECTS. Warunkiem ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia z odbytych praktyk.

  • Studenci I stopnia – praktyka w wym. 3 tygodni – 4 pkt ects (na II lub III roku)

W sprawie zaliczenia praktyk należy kontaktować się z Panem dr Radosławem Mędrzyckim - pełnomocnikiem Dziekana d/s praktyk studenckichCzytaj więcej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach